In de regio Deventer organiseerde de huisartsenspoedpost in een week tijd de COVID-vaccinatie van huisartspatiënten in zorginstellingen. Dit gebeurde met veel medewerking van de zorgorganisaties en andere ketenpartners. “Onze sterke regionale samenwerking was de grote kracht. Iedereen heeft zich keihard ingezet.”

Op vrijdagmiddag 15 januari meldden de huisartsenspoedpostenregio’s Zoetermeer, Deventer en Twente zich bij het RIVM voor de volgende opdracht: jullie starten op 25 januari met de vaccinatie van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die met een Wlz-indicatie in een instelling wonen en een eigen huisarts hebben. De regio’s werden gezien als pilot. Alles was nieuw en onbekend. Opgedane ervaringen werden gebruikt voor de uitrol naar andere huisartsenspoedposten.

Opstellen van vaccinatielijsten een hele klus”

Beleidsadviseur Sophie ten Hove van HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken) schakelde direct met Claudia van Schriek, deskundige infectiepreventie bij zorgorganisatie Carinova. Samen stuurden ze het project aan. Ten Hove zette de grote lijnen uit en onderhield contact met het RIVM. Daarnaast pakte HCDO de organisatie van de mobiele vaccinatieprikteams, de contacten met gehandicaptenorganisaties en de administratieve processen op. Van Schriek coördineerde de communicatie met alle regionale zorginstellingen.

Opstellen vaccinatielijsten

De eerste stap was duidelijk krijgen hoeveel vaccins er besteld moesten worden. Van Schriek: “De instellingen leverden de aantallen aan en gingen aan de slag met het regelen van toestemmingsverklaringen.” De volgende stap was het opstellen van de vaccinatielijsten waarmee de prikteams op pad konden. Een hele klus, vertelt Ten Hove. “Vanuit HCDO is er met man en macht gewerkt. De huisartsenspoedpost heeft in korte tijd van 1350 bewoners contra-indicaties en medicatie, zoals bloedverdunners, opgevraagd bij 90 praktijkhouders. De huisartsen leverden de gevraagde informatie snel aan.”

Ondertussen werden ook andere zaken geregeld. Er kwamen drie mobiele teams, bemenst door een huisarts, twee prikkers en een chauffeur. “Via een mailing hebben we gevraagd wie wilde meehelpen. De belangstelling was overweldigend”, aldus Ten Hove. De chauffeur (vanuit zorgvervoerder Broeder de Vries) was verantwoordelijk voor het onder de juiste omstandigheden vervoeren van de vaccins. Voor de opslag stelde het Deventer Ziekenhuis zijn koelvoorziening ter beschikking.

Samen op locatie

Vanaf 25 januari hebben de prikteams 70 zorglocaties bezocht voor de eerste vaccinatie. In de week van 22 februari startte het zetten van de tweede prik. Ook tijdens de uitvoering werkte HCDO via het mobiele prikteam nauw samen met de zorginstellingen. “De logistiek ter plekke regelde elke organisatie zelf, zoals de ruimtes, looproutes en extra personeel”, vertelt Van Schriek. “Samen hebben we in de eerste ronde geleerd dat er voldoende medewerkers nodig zijn om de bewoners goed te ondersteunen, na de prik te observeren en wanneer nodig af te drukken vanwege mogelijk nabloeden.” 

Ondersteuning van RIVM

In de opstartfase was er nauw contact met InEen en met het RIVM, vertelt Ten Hove. “Dagelijks hadden we een gezamenlijke call, samen met de andere startregio’s. Ook in het weekend. Telkens kwamen er nieuwe vragen en onduidelijkheden naar boven. Het RIVM en InEen hebben ons zo goed mogelijk ondersteund. In elke startregio werden dingen uitgeprobeerd. Het RIVM dacht aanvankelijk dat de huisartsenspoedposten zelf koelboxen met dataloggers hadden. Dat was niet zo, daarom heeft het RIVM die besteld. Ik ben zelfs nog met zo’n box in mijn bakfiets naar huis gegaan om te testen of alles wel goed werkte.”

De huisartsenspoedpost als spin in het web bij coronavaccinaties in de instellingen; voor Van Schriek en Ten Hove is dat de beste aanpak. “Dit goed organiseren is veel werk. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het vervoer en de bewaarcondities van het vaccin, waardoor een bepaalde schaal nodig is om te voorkomen dat veel vaccins verloren gaan.”

De ervaringen van de startregio’s zijn verwerkt in een RIVM-informatiepakket voor huisartsenspoedposten.

Hechte Huisartsenzorg

Gemandateerde samenwerkingsafspraken maken is één van de bouwstenen van Hechte Huisartsenzorg. Kijk op hechtehuisartsenzorg.nl voor alle bouwstenen, de visie van InEen, LHV en NHG op samenwerking in de regio en een interactieve kaart met huisartsenregio’s, regioplannen, uitgelichte activiteiten en kerngegevens.