De Visie eerstelijnszorg 2030 is een feit. Maar hoe gaan we nu ‘samen krachtig vernieuwen’? Die vraag stond centraal op de Tweedaagse van InEen afgelopen woensdag en donderdag in Apeldoorn. Ruim tweehonderd InEen-leden, waaronder bestuursleden, huisarts-bestuurders en managers, volgden inspirerende presentaties en sessies over transitie, samenwerking, governance en goede voorbeelden van samenwerken in wijk en regio.

De Visie eerstelijnszorg 2030 laat zien dat de leden van InEen voor een stevige veranderopgave staan. Dagvoorzitter Raymond Wetzels introduceerde als eerste prof. dr. Derk Loorbach. Hij is directeur Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) en hoogleraar sociaaleconomische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en expert in transitiemanagement. “Bij transitie heb je grofweg twee groepen: een groep met transitiepijn en een groep met transitieplezier.” Transitieplezier, een woord dat tijdens de Tweedaagse nog veel zou terugkomen. Een ander woord uit het betoog van Loorbach dat vaker terugkwam, was ‘zorgzucht’. “Met de beste bedoelingen, duiken we met z’n allen op onze zorgplicht. Dat leidt tot een overdaad die wordt ervaren als ‘zorgzucht’.”

Inspiratie voor samenwerking

Om de Visie eerstelijnszorg 2030 te realiseren, is samenwerking tussen huisartsenzorg, wijkverpleging, sociaal domein, apothekers, GGZ en andere disciplines in wijk en regio essentieel. Daan Dohmen schreef met een commando het boek ‘Green on’, over samenwerken op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid, met ruimte voor het maken van fouten. Uitgangspunt zijn de samenwerkingsprincipes van de special forces. “Wil je fouten kunnen maken dan heb je vrijheid in handelen nodig. Dat leidt tot een dynamisch ecosysteem waarbij mensen elkaar enthousiasmeren”, benadrukte hij tijdens de Tweedaagse.

De ingrediënten en randvoorwaarden van goed samenwerken kwamen letterlijk in beeld tijdens een korte video over NEO Huisartsenzorg in Nijmegen. Een programmamanager, huisarts, POH-er en wijkverpleegkundige delen hoe zij samenwerken in een hecht wijkteam en wat dat oplevert voor zorgverleners en patiënten.

Tijdens inspiratiesessies over sector- en domeinoverstijgend samenwerken in wijk en regio kwamen meer goede voorbeelden aan bod. Bas ten Dam, bestuurder Huisartsenposten Oost-Brabant en Monique Hertogs, bestuurder VVT-organisatie Savant Zorg vertelden bijvoorbeeld over samenwerken aan 24/7 acute zorg. “Sinds november rijdt de VVT in Oost-Brabant U2 palliatief, U3 en U4 visites van de huisartsenspoedpost. Een goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek.”

10 jaar InEen

Aan het einde van de eerste dag proostte InEen-directeur Anoeska Mosterdijk met de leden op 10 jaar InEen. Bekijk de korte jubileumvideo met reacties van Marjolein Tasche (LHV), Jeroen van den Oever (ActiZ), Joep de Groot (ZN), Barbara Goezinne (VWS) en InEen-voorzitter Ruben Wenselaar.

College Tour

Op dag twee gingen Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis, en Anja Prins, wethouder zorg in Apeldoorn, in gesprek met dagvoorzitter Raymond Wetzels en de zaal. Volgens Fijneman is het de verkokering die het ingewikkeld maakt om buiten gebaande paden sneller tot goede oplossingen te komen.

Als afsluitende spreker zei directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS, Barbara Goezinne dat de Visie eerstelijnszorg 2030 tot leven komt als er goed wordt samengewerkt. “En met samen bedoel ik ook VWS. Want het ministerie heeft het IZA mede ondertekend.”

mensen in gesprek
geanimeerd gesprek
om te tafel met elkaar aan het praten
confettie en champagne voor direceur InEen