In het InEen-Magazine van september 2023 vertelt Peter Langenbach, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis, hoe zij tot contracten in de geest van het Integraal  Zorgakkoord (IZA) komen. Hier is vooral lef voor nodig. “Het is belangrijk dat zowel zorgaanbieders als verzekeraars hun grenzen durven op te zoeken. Sterker, dat ze er overheen kijken, in het belang van patiënt, cliënt en verzekerde.”

Hoe zij dit doen? Zilveren Kruis wil af van prijs maal hoeveelheid, maar juist meer betalen voor waarde en uitkomsten. Ze leggen de nadruk op meerjarige contracten en een verbeterde relatie met aanbieders, zodat die de ruimte krijgen voor veranderingen. Peter is dan ook blij met de professionalisering van regionale huisartsenorganisaties. Ze zijn goede gesprekspartners en presenteren voorstellen die breed worden gedragen door huisartsen.”

Nieuwsgierig naar het hele artikel? Lees het interview in het InEen Magazine

tekening van 2 handen, op de ene staat een euroteken, op de andere een stijgende grafiek