Alle partijen1 hebben ingestemd met de nieuwe Cao Huisartsenzorg per 1 januari 2024. Werkgevers- en werknemerspartijen zijn blij dat het merendeel van de aangesloten leden zich kan vinden in de gemaakte afspraken. De cao bevat naast verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden ook afspraken die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. Gezien de stijgende zorgvraag waarmee de huisartsenzorg te maken heeft, is het belangrijk om de huisartsenzorg aantrekkelijk te maken voor medewerkers om in de sector te (blijven) werken. De gemaakte afspraken dragen daaraan bij. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij.

  • Medewerkers in de huisartsenzorg gaan er financieel op vooruit. Voor het merendeel van hen stijgt het salaris met 10% over een periode van anderhalf jaar. Extra aandacht is er voor de lagere schalen. Doordat er bij de eerste loonsverhoging per 1 februari 2024 een bodembedrag van 175 euro bruto wordt gehanteerd kan die loonsverhoging in dit segment oplopen tot ruim 12%. Daarnaast zijn bestaande voorzieningen, waaronder vergoedingen voor woon-werkverkeer en zakelijke onkosten, verbeterd en uitgebreid.
  • Met de introductie van een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) krijgen medewerkers extra verlof. Dit kan opgespaard worden voor langere periodes, zoals een sabbatical. Doel hiervan is om de medewerkers die te maken hebben met een toenemende werkdruk en complexiteit van het werk, vitaal te houden.
  • Partijen hebben ook andere afspraken gemaakt die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. De leeftijd voor verplicht nachtwerk is verlaagd van 62 naar 60 jaar, en er zijn nieuwe regelingen omtrent zuivere werktijd, pauzes en het recht op onbereikbaarheid opgenomen in de cao. Verder zijn de verlofregelingen bij overlijden uitgebreid.

Met de gemaakte afspraken zijn de uitdagingen waar de sector mee wordt geconfronteerd vanzelfsprekend niet verdwenen. De zorgvraag zal blijven toenemen, de arbeidsmarkt blijft krap en agressie in de zorg kan het werkplezier negatief beïnvloeden. Een continue dialoog over wat er in de sector nodig is, is belangrijk en partijen geven daar invulling aan binnen de cao-tafel.

1 Werknemerspartijen NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en werkgeverspartijen LHV en InEen

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.