In de Miljoenennota en de Rijksbegroting die gisteren zijn gepresenteerd, staan voor wat betreft de zorg ‘betaalbaarheid’ en ‘toegankelijkheid’ centraal. De beleidsagenda van het ministerie van VWS begint met de nadruk op preventie en het anders organiseren van de zorg, in lijn met het GALA en het IZA. De regioplannen en de regiobeelden krijgen een prominente plek in de beleidsagenda. Domeinoverstijgend samenwerken aan een verschuiving naar passende zorg is daarbij het uitgangspunt. Een sterkere eerstelijnszorg en zorgcoördinatie worden nadrukkelijk genoemd.

Uit de begroting voor 2024 van het ministerie van VWS blijkt dat er in totaal voor het volgend jaar € 103,4 miljard beschikbaar is voor de zorg. Voor het IZA blijven de transformatiemiddelen in 2024 beschikbaar. Hierbij gaat het om € 2,8 miljard in de periode 2023-2027, waarmee de plannen vanuit de verschillende regio’s kunnen worden uitgevoerd. Dit geld wordt onder meer besteed aan de versterking van de eerstelijnszorg, een betere samenwerking tussen gemeenten, de huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg en digitalisering en betere uitwisseling van patiëntgegevens.

Valpreventie

Omdat we momenteel een demissionair kabinet hebben, staan er in de beleidsagenda geen nieuwe onderwerpen. Bovendien is het meeste beleid dat wel werd benoemd in de beleidsagenda van VWS eerder al vastgelegd in de verschillende akkoorden. Zo wordt er veel verwezen naar het IZA en de ambities die daarin staan. Domeinoverstijgende samenwerking in de wijk moet de zorg betaalbaar en toegankelijk maken. Wat wel opvallend is, is de verdeling van de middelen voor valpreventie. Voor 2024 is € 60 miljoen beschikbaar en dit bedrag is verdeeld over in totaal zes verschillende kaders, waaronder de kaders voor paramedie, huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Lees ook het nieuwsbericht van VWS.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.