Tijdens de ALV op dinsdag 26 september jl. is het vernieuwde Kwaliteitsbeleid Huisartsenspoedposten vastgesteld. Hierin staan aanvullende afspraken en worden streefwaarden benoemd voor hoog risicoprocessen. Deze streefwaarden zullen kort cyclisch worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor de minder dringende kwaliteitsthema’s ontwikkelen we samen met de huisartsenspoedposten ‘veranderparameters’ en/of ‘indicatoren’ die bijdragen aan het proces van leren en verbeteren. Deze indicatoren/veranderparameters kunnen huisartsenspoedposten gebruiken voor hun eigen interne kwaliteitsbeleid. Zo maken we samen de volgende stap naar een lerende sector, waarin het samen leren en verbeteren centraal staat.

Aanleiding evaluatie Raamwerk Kwaliteit

Op verzoek van de leden en ingegeven door adviezen van Beleidsadviescommissies Acute Zorg en Kwaliteit werd in april 2021 een start gemaakt met de evaluatie van het Raamwerk Kwaliteit Huisartsenspoedposten en de bijbehorende streefwaarden. Het is een uitgebreid traject geweest waarbij gekeken is naar waarom destijds keuzes zijn gemaakt en hoe wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de streefwaarden op dit moment. Tot besluit van het traject hebben leden de mogelijkheid gekregen om via een online consultatie te reageren.

Hoofdlijnen vernieuwd Kwaliteitsbeleid Huisartsenspoedposten

Vanwege de relatie met de brede spoedzorgketen is bij de uitwerking van het kwaliteitsbeleid voor huisartsenspoedposten aangesloten bij de zeven kwaliteitsthema’s van Ambulancezorg Nederland.
Voor het Kwaliteitsbeleid van huisartsenspoedposten zijn deze thema’s als volgt vertaald:

  • Bereikbare en beschikbare zorg;
  • Patiënt centraal;
  • Basis op orde;
  • Maatschappelijke meerwaarde en duurzame zorg;
  • Efficiënte inzet van middelen en personeel;
  • Samenwerken;
  • Continu verbeteren.

Huisartsenspoedposten hebben te maken met wet- en regelgeving en dienen verantwoorde zorg te leveren; zorg van kwalitatief goed niveau, die voldoet aan de professionele standaard. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het stelt minimale eisen (normen) aan de organisatie en invulling van de spoedzorgketen. Het kwaliteitskader is opgesteld door bij de spoedzorg betrokken organisaties, waaronder InEen. In het kwaliteitsbeleid Huisartsenspoedposten staan aanvullende afspraken en worden streefwaarden benoemd voor hoog risicoprocessen.

Bij het uitwerken van het Kwaliteitsbeleid Huisartsenspoedposten zijn ook de toepassingsmogelijkheden van het ‘Nieuwe Kwaliteitsdenken’ betrokken. Hierbij is gebruik gemaakt van de principes uit het Kwaliteitsbeleid op Maat dat de basis vormt voor de gezamenlijke visie van LHV, NHG en InEen op het Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg. Het vertrekpunt van het Nieuwe Kwaliteitsdenken is het vertrouwen in de zorgprofessional en zijn of haar intrinsieke motivatie. Volgens de principes van het Nieuwe Kwaliteitsdenken kan op een lerende manier worden gewerkt aan de belangrijkste processen op het gebied van tijdige, veilige en beschikbare huisartsenspoedzorg.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.