Vandaag ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de IZA partijen, waaronder InEen, het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. De partijen committeren zich hiermee aan het realiseren en implementeren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Om patiënten de juiste zorg te kunnen bieden op het moment dat zij die nodig hebben, moeten zorgverleners over de daarvoor noodzakelijke patiëntgegevens kunnen beschikken. Dat is nu nog niet zo. Het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens is maar beperkt mogelijk. De realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling – waaronder Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk – moeten daarom worden versneld.

Investeren noodzakelijk

Het uitvoeringsakkoord bevestigt eerder gemaakte sectoroverstijgende keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan een adequate en soepele landelijke gegevensuitwisseling in de zorg. Het realiseren daarvan vereist innovatie en een stevige inspanning van alle zorgsectoren. De hiervoor in het coalitieakkoord gereserveerde 1,5 miljard euro is noodzakelijk om de afspraken uit het akkoord en daarmee toekomstbestendige gegevensuitwisseling in de zorg te kunnen realiseren.

Soepel samenwerken

Directeur Anoeska Mosterdijk tekende het akkoord namens InEen. “De eerstelijnszorg heeft een belangrijke rol in het Integraal Zorgakkoord. Binnenkort stellen partijen ook een Visie Eerstelijnszorg 2030 vast. Om hier invulling aan te geven, moeten huisartsen, de wijkverpleging, apothekers en andere zorgverleners in de wijk soepel met elkaar kunnen samenwerken rond de patiënt. Het digitaal kunnen delen van gegevens is daarbij essentieel.”

Het uitvoeringsakkoord past binnen de afspraken in het IZA en plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.