Zorgorganisaties in Zeeuws-Vlaanderen bundelen de krachten

Hoe kun je in een vergrijsd gebied met personeelskrapte de ouderenzorg versterken? Door slim samen te werken, stap voor stap. In Zeeuws-Vlaanderen doen zorgorganisaties dit aan de hand van vier sporen. De eerste vruchten worden geplukt en laten zien dat er veel mogelijk is.

Vanaf eind oktober heeft Zeeuws-Vlaanderen een regionaal coördinatiepunt bedden, vertelt Noëlle Pötgens, beleidsmedewerker ouderenzorg bij Nucleuszorg (23 huisartspraktijken). “Een mooi voorbeeld van de netwerksamenwerking in onze regio. Huisartsen kunnen 24/7 naar een telefoonnummer bellen als ze voor een patiënt een bed nodig hebben, zowel bij een crisis als voor eerstelijnsverblijf. De volgende stap, hopelijk volgend jaar, is dat dit digitaal kan.”

“Huisartsen kunnen 24/7 naar een telefoonnummer bellen als ze voor een patiënt een bed nodig hebben”

Nucleuszorg, twee andere zorggroepen, wijkverpleging, het regionale ziekenhuis en de VVT-organisaties hebben elkaar gevonden en een Plan van aanpak Integrale Ouderenzorg opgesteld. “Samen nieuwe oplossingen bedenken, krachten bundelen, samen innoveren, elkaar beter leren kennen en ervaren dat het gewoon leuk is om samen te werken.”

Maatwerk blijft

Om huisartsen optimaal mee te nemen bij alle ontwikkelingen, krijgt Nucleuszorg een prominentere rol. Vanaf 2021 koopt de zorggroep de Prestatie Ouderenzorg van CZ voor alle huisartsen tegelijk in. “Op die manier zitten we er dichter bovenop, kunnen we grote én kleine praktijken beter ondersteunen en zorgen we voor verbeterstappen in de ouderenzorg.”

Pötgens benadrukt dat praktijken niet over één kam worden geschoren. “Bepaalde voorwaarden gelden voor iedereen, zoals het coördinatiepunt bedden. Voor andere zaken, denk aan beeldbellen, bekijken we in overleg wat haalbaar is.”

Scholing en communicatie

Het Plan van aanpak Integrale Ouderenzorg omvat vier sporen. De eerste is ‘scholing en intervisie op maat’. “Dat pakken we nu helemaal op binnen de contractering. Er komt een digitaal platform en we zetten een buddysysteem op, waarbij ervaren POH’ers nieuwe collega’s gaan coachen.”

‘Betere communicatie rond en met ouderen’ is het tweede spoor. “En het moeilijkste”, aldus Pötgens, “want hierbij raak je verzeild in systemen die nog niet met elkaar praten: van de thuiszorg, de gemeente, de huisartsen. We zijn voortdurend aan het kijken hoe we kunnen toegroeien naar een digitaal platform. Vooruitlopend hierop ontwikkelen we met zorggroep ZorgSaam en de VVT-sector een gezamenlijke werkwijze rondom advance care planning. Hiermee kunnen we de wensen van ouderen voor zorg in de toekomst in kaart brengen en inzicht geven in medicijngebruik. Erg belangrijk als iemand bijvoorbeeld bij de huisartsenpost komt.”

Samenwerking met SO’s

Spoor drie gaat over betere samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde (SO’s). Ook hier zijn stappen gezet. “Sinds dit jaar maakt een SO vast deel uit van ons expertteam ouderenzorg. Echt superhandig, want je hoort uit eerste hand wat er bij hun speelt. Ook hebben we rondetafelgesprekken gevoerd met SO’s die het meest betrokken zijn bij de eerstelijns zorg. Zij willen zelf graag meer naar de huisartsen toe, maar worden gehinderd door formatiekrapte.”

De samenwerkende zorgorganisaties werken met een dynamisch actieplan voor centrale en actuele thema’s. Hieraan een vervolg geven valt onder spoor vier. Het regionaal coördinatiepunt bedden is zo’n actie, net als ICT-ondersteuning en financiering. 

Over de grenzen

Ondertussen wordt er ook over de grenzen van Zeeuws-Vlaanderen gekeken. “CZ wil integrale ouderenzorg voor de hele provincie. Dat snappen we. Zelf gaan we in 2021 met onze collega’s aan de overkant van de Westerschelde scholing en e-learning verder ontwikkelen.” Maar het opschalen van samenwerking gaat niet vanzelf, gaat Pötgens verder. “Nieuwe systemen en mensen die projecten kunnen trekken, kosten geld. Het is best een gedoe om alles draaiend te krijgen. Wanneer de zorgverzekeraar dit faciliteert, als partner meedenkt en begrip heeft voor uitvoeringsperikelen, is dat heel helpend.”

Noelle Potgens
Noëlle Pötgens
Beleidsmedewerker ouderenzorg bij Nucleuszorg

Hechte Huisartsenzorg

Ondersteuning bij vormgeving van het zorgaanbod is één van de bouwstenen van Hechte Huisartsenzorg. Kijk op hechtehuisartsenzorg.nl voor alle bouwstenen, de visie van InEen, LHV en NHG op samenwerking in de regio en een interactieve kaart met huisartsenregio’s, regioplannen, uitgelichte activiteiten en kerngegevens.