logo
circle image

Samenwerking

Soepele samenwerking is essentieel voor samenhangende zorg met de patiënt centraal

InEen verbindt de eerste lijn door samenwerking. Samenwerking met en tussen de leden. Dit doen we door kennis en ervaring van leden te benutten, te bundelen en te verspreiden. We bieden een platform aan onze leden om zo de samenwerking verder te versterken.

Samenwerken betekent ook verbinding leggen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld gemeenten. De transitie per 2015 vereist een goede samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnszorg. Sectoren die tot voor kort weinig met elkaar te maken hadden. Dat vereist het overbruggen van cultuurverschillen en werken aan zelfde begrippen.

Tegelijk bouwt InEen bouwt doorlopend aan een sterke band met gelijken in dwarsverbanden. Want samenwerken gaat over grenzen heen: lokaal, regionaal, landelijk, maar ook over de grenzen van de lijnen en sectoren.

Pagina
1
van
1