logo
circle image

Organisatie

Samenhang in de sector, de vereniging en tussen leden vraagt om steengoede organisatie

De patiënt verwacht de zorg dichtbij, altijd beschikbaar en zonder gedoe. Dat is ook de inzet van politiek: zorg in de buurt, dicht bij de patiënt. De veranderingen in de eerste lijn zijn groot. De eerste lijn moet continu innoveren en professionaliseren. Daarbij moet ze soepel samenwerken en snel schakelen.

Dat kan alleen als de eerste lijn steengoed is georganiseerd. InEen wil de organisatiegraad verhogen. Dat doet ze door ondersteuning van zorgorganisaties en professionals in organiseren en samenwerken. Want organisatie komt niet vanzelf tot stand, daarvoor is veel specifieke kennis nodig. InEen en haar leden beschikken over die kennis en stellen de expertise beschikbaar. InEen organiseert de eerste lijn.

InEen stelt zich voor

22 januari 2014

InEen is per 1 januari jl. van start gegaan, na een fusie van de LOK, LVG en VHN. Onze leden zijn gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) en eerstelijns diagnostische centra.

Bestuursleden en de portefeuilleverdeling:

 • Voorzitter: Martin Bontje
 • Vicevoorzitter: JanFrans Mutsaerts
 • Secretaris/penningmeester: Kien Smulders
 • Zorgvernieuwing: Esther Talboom
 • Organisatieontwikkeling & Governance: Judith Meijer
 • Kwaliteitsbeleid: Adri van der Born
 • Informatiebeleid en transparantie: Maarten Klomp
 • Bekostiging en Financiering: André Louwen
 • Strategische communicatie: Jeroen van der Noordaa

De directie bestaat uit Hansmaarten Bolle en Marnix de Romph.

InEen  heeft voor elke ledengroep een vast team,  met een accountmanager. Dat zijn

 • Gezondheidscentra: vacature (voorlopig Marnix de Romph) en Michaela de Gelder
 • Huisartsenposten: Christel van Vugt en Margot Lenos
 • ROS’en: Marc Roosenboom en Ellen Spierings
 • Zorggroepen: Frederik Vogelzang en Mariska Sijstermans
 • Eerstelijns diagnostische centra: Arthur Eyck en nader in te vullen

Tevens is er een verdeling op de inhoudelijke thema’s, zoals: basis-ggz, langdurige zorg en wijkverpleging, bekostiging en bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid, juridische en fiscale zaken, governance, datamanagement, gegevensuitwisseling, P&O en cao’s, organisatieontwikkeling, communicatie en diverse projecten.

[...]

InEen is per 1 januari jl. van start gegaan, na een fusie van de LOK, LVG en VHN. Onze leden zijn gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) en eerstelijns diagnostische centra.

Bestuursleden en de portefeuilleverdeling:

 • Voorzitter: Martin Bontje
 • Vicevoorzitter: JanFrans Mutsaerts
 • Secretaris/penningmeester: Kien Smulders
 • Zorgvernieuwing: Esther Talboom
 • Organisatieontwikkeling & Governance: Judith Meijer
 • Kwaliteitsbeleid: Adri van der Born
 • Informatiebeleid en transparantie: Maarten Klomp
 • Bekostiging en Financiering: André Louwen
 • Strategische communicatie: Jeroen van der Noordaa

De directie bestaat uit Hansmaarten Bolle en Marnix de Romph.

InEen  heeft voor elke ledengroep een vast team,  met een accountmanager. Dat zijn

 • Gezondheidscentra: vacature (voorlopig Marnix de Romph) en Michaela de Gelder
 • Huisartsenposten: Christel van Vugt en Margot Lenos
 • ROS’en: Marc Roosenboom en Ellen Spierings
 • Zorggroepen: Frederik Vogelzang en Mariska Sijstermans
 • Eerstelijns diagnostische centra: Arthur Eyck en nader in te vullen

Tevens is er een verdeling op de inhoudelijke thema’s, zoals: basis-ggz, langdurige zorg en wijkverpleging, bekostiging en bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid, juridische en fiscale zaken, governance, datamanagement, gegevensuitwisseling, P&O en cao’s, organisatieontwikkeling, communicatie en diverse projecten.

Artikel over InEen in Arts&Auto

20 januari 2014

In het januarinummer van Arts & Auto staat een aardig artikel over de start van InEen. Met in de intro direct de kern van de boodschap. InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijnszorgverlener versterken. Lezenswaardig.

[...]

In het januarinummer van Arts & Auto staat een aardig artikel over de start van InEen. Met in de intro direct de kern van de boodschap. InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijnszorgverlener versterken. Lezenswaardig.

Bestuurssamenstelling InEen

17 januari 2014

Tijdens de eerste bestuursvergadering na de officiële start van InEen zijn de portefeuilles van de bestuursleden als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: Martin Bontje
 • Vicevoorzitter: JanFrans Mutsaerts
 • Secretaris/penningmeester: Kien Smulders
 • Zorgvernieuwing: Esther Talboom
 • Organisatieontwikkeling & Governance: Judith Meijer
 • Kwaliteitsbeleid: Adri van der Born
 • Informatiebeleid en transparantie: Maarten Klomp
 • Bekostiging en Financiering: André Louwen
 • Strategische communicatie: Jeroen van der Noorda
[...]

Tijdens de eerste bestuursvergadering na de officiële start van InEen zijn de portefeuilles van de bestuursleden als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: Martin Bontje
 • Vicevoorzitter: JanFrans Mutsaerts
 • Secretaris/penningmeester: Kien Smulders
 • Zorgvernieuwing: Esther Talboom
 • Organisatieontwikkeling & Governance: Judith Meijer
 • Kwaliteitsbeleid: Adri van der Born
 • Informatiebeleid en transparantie: Maarten Klomp
 • Bekostiging en Financiering: André Louwen
 • Strategische communicatie: Jeroen van der Noorda
Pagina
1
van
1