Wil jij als strategisch communicatie adviseur meewerken aan een betere samenwerking in de zorg en het sociaal domein? Heb je een maatschappelijk drive om veranderingen en innovaties rondom zorg en gezondheid samen met collega’s te helpen realiseren? Vind je het leuk om samen met partners en collega’s de communicatie vorm te geven over zorginhoudelijke vraagstukken en maatschappelijke veranderinitiatieven? 

Functieomschrijving
Werken aan gezonde regio’s doen we met partners in de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer, Amstelland en Midden-Holland. Samen communiceren hoort daarbij. Vanuit die visie en vanuit onze regionale en lokale veranderopgave in de gezondheidszorg ben jij verantwoordelijk voor het verder uitwerken en in de praktijk brengen van de communicatiestrategie van Reos. Je denkt mee over de profilering van Reos in het vernieuwen, innoveren en kennisdelen in de regio. Je coacht en geeft communicatieadvies aan collega’s in complexe (externe) projecten. Over diverse communicatie activiteiten heb je een coördinerende rol en stuur je onder andere de medewerker communicatie van het ondersteuningsteam aan.

 • Met de huidige communicatiestrategie werk je toe naar gezonde regio’s door netwerkcommunicatie;
 • Je volgt actief trends in de markt, en peilt behoeften bij samenwerkingspartners om in te kunnen inspelen op (toekomstige) veranderingen en aanpassingen van het externe communicatiebeleid;
 • Je genereert zelfstandig content in samenwerking met partners en collega’s voor de verschillende communicatiekanalen waar Reos gebruik van maakt.
 • Je doet markt- en klanttevredenheidsonderzoek en evalueert het in- en externe communicatiebeleid, adviseert over verbeteringen en voert deze uit;
 • Je onderhoudt netwerken en externe relaties inclusief die met de media en de pers;
 • Je creëert draagvlak bij collega’s voor het externe communicatiebeleid en de uitvoering ervan;
 • Je adviseert collega’s en klanten/partners over de communicatie rondom diverse complexe verander- en innovatieprojecten en draagt kennis naar hen over;
 • Je coördineert diverse in- en externe communicatieactiviteiten en stuurt daarbij zowel externe leveranciers als de communicatiemedewerker aan. Denk hierbij aan de website, het jaaroverzicht, maar ook blogs en andere content;
 • Je zorgt voor meetbaarheid en de monitoring van de communicatieactiviteiten zodat er op (bij)gestuurd kan worden;

Jouw profiel
We zoeken een collega met een relevante opleiding op HBO of academisch niveau. Je hebt ruime ervaring met strategische communicatie in complexe en strategische verandertrajecten. Je hebt affiniteit met zowel de zorg als het sociaal domein.

 • Je beschikt over minimaal vier jaar werkervaring die je hebt opgedaan als strategisch communicatie adviseur;
 • Je bent maatschappelijk betrokken en draagt gezondheid en zorg een warm hart toe;
 • Je hebt kennis en ervaring met veranderprocessen, strategieën en netwerk samenwerking;
 • Je switcht moeiteloos tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en praat net zo makkelijk met medewerkers als met het bestuur;
 • Je zoekt altijd actief de samenwerking met verschillende partners, waarbij je oog hebt voor de verschillende belangen en nauw weet aan te sluiten bij de wensen van de klant;
 • Je hebt kennis van en ervaring met social media en het gebruik daarvan;
 • Je hebt een heldere schrijfstijl.  

Voor deze functie vinden wij de volgende competenties belangrijk:

 • Conceptueel denken;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Samenwerken en verbinden;
 • Klantgerichtheid;
 • Initiatief;
 • Kwaliteitsgerichtheid.

Wat bieden we jou?
We bieden jou een vast dienstverband van 24 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van je werkervaring in schaal 11 conform de CAO gemeenten €3.561,- tot €5.169,-). We hebben een Individueel Keuze Budget waarvan je zelf kunt bepalen hoe je dit besteedt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het kopen van bovenwettelijke vakantie-uren, extra inkomen of het betalen van een opleiding. Je krijgt een reiskostenvergoeding, een laptop en een telefoon. Flexibel werken en thuiswerken zijn mogelijk. 

Werkgebied van Reos
We willen gezonde regio’s. Áls mensen zorg nodig hebben, moeten ze de Juiste Zorg op de Juiste Plek krijgen zo dicht mogelijk bij huis. Tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten

met zorgprofessionals die met plezier hun werk doen. Dit vraagt om een bredere kijk op gezondheid, een sterkere eerste lijn, meer en nieuwe samenwerkingsvormen, meer samenhang tussen de goede dingen die gebeuren.


Wij zijn gespecialiseerd in innovatie- en samenwerkingsvraagstukken en sluiten daarbij zo goed als mogelijk aansluiten bij de vraag van eerstelijnsorganisaties. We zien steeds meer dat vraagstukken samen met welzijn, gemeenten, inwoners, partnerorganisaties, langdurige zorg en ziekenhuizen moeten worden opgepakt. Vanuit onze onafhankelijke positie verbinden wij deze partijen. En adviseren en begeleiden hen bij verandertrajecten, ketensamenwerking en multidisciplinaire samenwerking rondom gezondheid. Belangrijke thema’s waar we op dit moment aan werken zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek, ouderenzorg, GGZ, preventie en leefstijl, zorg dichtbij de patiënt en inwoner. Dit doen we met programma-, en projectmanagement, inclusief communicatieadvies. Reos heeft geen winstoogmerk. 


Ons werk heeft betrekking op ongeveer een miljoen inwoners in 22 gemeenten in het werkgebied Zuid-Holland Noord, Amstelland-Haarlemmermeer en Midden-Holland. Reos is één van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Met de andere ROS’en delen we kennis op thema’s.

Ons team bestaat uit 16 vaste medewerkers en een flexibele schil van zzp’ers. Ons kantoor staat in de binnenstad van Leiden. Samen werken we elke dag aan zorginnovatie; we Verbinden en Verbeteren en doen dit vanuit Vertrouwen. 

Sollicitatieprocedure
Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen we je heel graag in ons team. Stuur je CV en motivatie voor 7 juni naar directeur-bestuurder Maurits Hesselmans via solliciteren@reos.nl. Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem contact op met Maurits Hesselmans via 071-566 1818.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.