mediis-logo

De coöperatie Mediis is de regionale organisatie van huisartsen in Midden Holland (ROHMH). Mediis ondersteunt de aangesloten huisartsen zodat zij in staat zijn optimale zorg te verlenen.

 • Mediis is de handelsnaam waaronder de activiteiten van de ROHMH en de werkmaatschappijen RZMH BV en HGGZMH BV vallen.
 • Regiozorg Midden Holland BV (RZMH) voert eerstelijns ketenzorg-programma’s uit op het gebied van somatische aandoeningen, te weten Diabetes Mellitus, COPD en CVRM, gevestigd te Gouda.
 • Huisartsen GGZ Midden-Holland (HGGZMH) levert de GGZ zorg binnen de huisartsenpraktijk. HGGZMH treedt op als de werkgever van de POH’s GGZ.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website: www.mediis.nl.

Vacature

De RZMH en de HGGZMH werken volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en stelt een Raad van Commissarissen in. Voor de driehoofdige Raad van Commissarissen zoeken wij een lid, bij voorkeur met huisarts-ervaring.

Taken van de Raad van Commissarissen

In de uitoefening van haar taken ziet de Raad van Commissarissen in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van beide BV’s;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals patiënten en werknemers en de wijze waarop de zorgorganisatie invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tevens fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor het bestuur.

Profiel kandidaat

 • Bij voorkeur een kandidaat met ervaring als (ex) huisarts;
 • Affiniteit met ondernemen in de eerstelijnszorg;
 • Bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring;
 • Visie op de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland;
 • Voldoende tijd en energie, en bereidheid tot het volgen van een scholingsprogramma;
 • Een onafhankelijke, integere en verantwoordelijke instelling en het vermogen om evenwicht te vinden tussen kritische distantie en betrokkenheid.

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar. Daarnaast wonen de leden van de RvC jaarlijks enkele malen de ALV bij van Mediis.

Om belangenverstrengelingte voorkomen worden in de Raad van Commissarissen geen personen benoemd die direct belang hebben (of recent hebben gehad) bij de RZMH, HGGZMH, de ROHMH, de ketenzorg binnen de regio, onze partners of andere zorgorganisaties in de regio Midden Holland.

Het lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Een passende vergoeding wordt geboden.

Een informatiepakket kunt u opvragen bij het secretariaat, Piëck Ohr-Wamelink: p.ohr@mediis.nl, tel. 0182-369 200. Ook voor nadere vragen kunt u hier terecht.

Wanneer u interesse heeft, vragen wij u voor 12 december 2020 te reageren via p.ohr@mediis.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.