Over InEen

InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, is de brancheorganisatie van instellingen in de eerste lijn (huisartsenposten, zorggroepen, regionale huisartsenorganisaties, gezondheidscentra en regionale ondersteuningsstructuren). Een belangrijke taak van InEen is het behartigen van de belangen van haar leden bij de overheid, zorgverzekeraars, patiënten- organisaties en het publiek. Het bureau van InEen in Utrecht voert de activiteiten van InEen uit en is tevens ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling met leden. Kerntaken van het bureau zijn beleidsvorming, belangenbehartiging, kennisontwikkeling en -verspreiding, advies en dienstverlening aan de leden. Ook werkgeverszaken, waaronder het afsluiten van cao’s, behoort tot de taken van InEen. Het bureau van InEen bestaat uit een team van ruim 20 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit programma’s die zich veelal richten op alle ledengroepen.

Momenteel zoeken we   

DRIE BESTUURSLEDEN

met de portefeuilles Acute zorg & Personeel en Arbeid, Multidisciplinaire zorg en Kwaliteit & Chronische zorg

Het bestuur wordt met uitzondering van de voorzitter uit eigen kring van de leden samengesteld. Dat betekent dat de bestuursleden afkomstig zijn uit bestuur of management of aantoonbaar direct betrokken zijn bij de leden. Statutair is vastgelegd dat er ‘tenminste zoveel huisartsen of andere zorgverleners deel uitmaken van het bestuur als overeenkomt met de helft van het aantal bestuursleden minus één’. Verder zijn er statutair geen specifieke eisen opgenomen. Het bestuur streeft naar een regionale spreiding van bestuursleden. Ook streeft het bestuur naar een goede verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke bestuursleden.

Voor het functioneren van het bestuur gelden de volgende uitgangspunten:

 • het bestuur heeft nauwe betrokkenheid met het reilen en zeilen van de diverse ledengroepen;
 • het bestuur moet binnen InEen tussen Algemene Vergadering en werkorganisatie ook met gezag een positie ‘boven de partijen’ kunnen innemen;

Een bestuurslid van de InEen heeft de volgende eigenschappen:

 • Samenbindend
 • Integer
 • Onafhankelijk
 • Kritisch
 • Verantwoordelijk
 • Teamspeler
 • Ondernemend
 • Overtuigend
 • Analytisch

Daarop aanvullend zijn profielen voor de bestuursleden met de portefeuille Acute zorg & Personeel en Arbeid, Multidisciplinaire zorg en Kwaliteit & Chronische zorg opgesteld:

Profiel bestuurslid met portefeuille Acute zorg & Personeel en Arbeid

 • Is een generalist die sterk verbonden is met de leden van InEen;
 • Heeft kennis van en affiniteit met actuele thema’s op het terrein van Acute zorg en Personeel en Arbeid (o.a. de Houtskoolschets Acute zorg, het Kwaliteitskader spoedzorgketen, het project werkdrukvermindering in de ANW, het corona-dossier, uitdagingen bij de instroom en behoud personeel, visie op goed werkgeverschap, regionale samenwerking op gebied van P&A);
 • Heeft een goed netwerk binnen de georganiseerde eerste lijn en is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de (georganiseerde) eerste lijn en de huisartsenzorg;
 • Heeft bestuurlijke ervaring / affiniteit;
 • Is in staat om samen te werken en bestuurlijke contacten te onderhouden met belangrijke stakeholders van InEen;
 • Heeft kennis van bedrijfsvoering en een globale financiële kennis;
 • Is representatief en kan InEen gezicht geven op bestuurlijk niveau;
 • Toont leiderschap en zorgt voor binding, motivatie, inspiratie en besluitvaardigheid;
 • Is als portefeuillehouder binnen het bestuur opdrachtgever en stelt de opdrachten aan directeur en werkgroepen vast;
 • Is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de bestuurlijke afstemming met de LHV en het NHG waar het gaat om Acute zorg & Personeel en Arbeid;
 • Houdt toezicht door de voortgang te bewaken en resultaten te toetsen aan de visie van de Algemene Vergadering.

Profiel bestuurslid met portefeuille Multidisciplinaire zorg

 • Is een generalist die sterk verbonden is met de leden van InEen;
 • Heeft kennis van en affiniteit met actuele thema’s op het terrein van Multidisciplinaire zorg (o.a. de zorg voor kwetsbare ouderen, GGZ, preventie)
 • Heeft een goed netwerk binnen de georganiseerde eerste lijn en is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de (georganiseerde) eerste lijn en de huisartsenzorg;
 • Heeft bestuurlijke ervaring / affiniteit;
 • Is in staat om samen te werken en bestuurlijke contacten te onderhouden met belangrijke stakeholders van InEen;
 • Heeft kennis van bedrijfsvoering en een globale financiële kennis;
 • Is representatief en kan InEen gezicht geven op bestuurlijk niveau;
 • Toont leiderschap en zorgt voor binding, motivatie, inspiratie en besluitvaardigheid;
 • Is als portefeuillehouder binnen het bestuur opdrachtgever en stelt de opdrachten aan directeur en werkgroepen vast;
 • Is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de bestuurlijke afstemming met de LHV en het NHG waar het gaat om Multidisciplinaire zorg;
 • Houdt toezicht door de voortgang te bewaken en resultaten te toetsen aan de visie van de Algemene Vergadering.

Profiel bestuurslid met portefeuille Kwaliteit en Chronische zorg

 • Is een generalist die sterk verbonden is met de leden van InEen;
 • Heeft kennis van en affiniteit met actuele thema’s op het terrein van Kwaliteit en Chronische zorg (o.a. implementatie van ‘Kwaliteitsbeleid op maat’, integratie van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen, doorontwikkeling benchmark ketenzorg, implementatie van persoonsgerichte zorg);
 • Heeft een goed netwerk binnen de georganiseerde eerste lijn en is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de (georganiseerde) eerste lijn en de huisartsenzorg;
 • Heeft bestuurlijke ervaring / affiniteit;
 • Is in staat om samen te werken en bestuurlijke contacten te onderhouden met de belangrijkste stakeholders van InEen;
 • Heeft kennis van bedrijfsvoering en een globale financiële kennis;
 • Is representatief en kan InEen gezicht geven op bestuurlijk niveau;
 • Toont leiderschap en zorgt voor binding, motivatie, inspiratie en besluitvaardigheid;
 • Is als portefeuillehouder binnen het bestuur opdrachtgever en stelt de opdrachten aan directeur en werkgroepen vast;
 • Is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de bestuurlijke afstemming met de LHV en het NHG waar het gaat om Kwaliteit en Chronische zorg;
 • Houdt toezicht door de voortgang te bewaken en resultaten te toetsen aan de visie van de Algemene Vergadering.

Het tijdsbeslag van een bestuursfunctie bij InEen is gemiddeld een halve dag per week. Van de kandidaat wordt de nodige flexibiliteit in de agenda gevraagd, omdat de werkzaamheden niet altijd op vooraf te bepalen, vaste momenten plaatsvinden.  

Leden van InEen kunnen hun interesse voor een bestuursfunctie kenbaar maken via db@ineen.nl, voorzien van een recent CV. Graag bij de sollicitatie aangeven welke portefeuille wordt geambieerd.

Contactpersoon

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.