Om de positie van directeur in te vullen zoekt de RvC een ervaren directeur a.i. per 1 januari 2023.

Opdracht

Als statutair directeur van beide B.V.’s ben je verantwoordelijk voor het strategisch beleid in samenspraak met het bestuur van de Coöperatie. Als directeur zie je erop toe dat de gestelde doelen uit het jaarplan 2023 zowel kwalitatief als kwantitatief worden gerealiseerd. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie en gesprekspartner voor externe relaties, partners en stakeholders. Je zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering op orde is en werkt aan de professionalisering van de bedrijfsprocessen. Hierin werk je zeer nauw samen met het bestuur. De RvC vervult de rol van werkgever van de directeur en houdt toezicht op de realisatie van beleid.

Functie

De interim directeur werkt vanuit het kantoor in Hoofddorp. Je geeft direct leiding aan ongeveer 12 medewerkers op het bureau. Je neemt deel aan het overleg waarin het bestuur en de directeur zitting hebben. Je rapporteert inhoudelijk aan het bestuur en legt verantwoording af aan de RvC. Je vormt verbinding tussen de medewerkers en het bestuur van de Coöperatie, door gemaakte afspraken en andere zaken die spelen continu te communiceren.

Functie eisen

 • academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bedrijfskundige richting
 • meerdere jaren management ervaring, een coachende stijl van leidinggeven en ervaring met veranderprocessen
 • aantoonbare resultaten bij het optimaliseren van bedrijfsvoering
 • kennis van en ervaring binnen de eerstelijns zorg
 • je hebt overtuigingskracht, tactisch inzicht en het vermogen om mensen te motiveren
 • je hebt geduld en doorzettingsvermogen bij het toezien op de realisatie van plannen en het doorvoeren van veranderprocessen.

Je bent een stevige persoonlijkheid:

 • met een open geest, die positief-kritisch regie neemt
 • die overzicht kan houden en prioriteiten stelt
 • met verbindend vermogen en een sterke focus op samenwerking en synergie
 • met gevoel voor humor en een flinke dosis relativeringsvermogen.

Omvang en duur

Wij zoeken een interim directeur die voor 3 dagen per week beschikbaar is. In eerste instantie voor een periode van 3 maanden, vanaf januari 2023. Met de mogelijkheid om deze periode te verlengen.

Interesse

Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren! Wanneer u nadere informatie wenst over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met de heer D. van Duin, lid RvC d.vanduin@gmail.com of via 06 14 77 51 34.

U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw D. Doeleman, office manager via: doeleman@zorggroep-hm.org.

Procedure

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 21 november aanstaande. Binnen 2 weken na ontvangst ontvangt u van ons bericht of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De commissie wordt gevormd door twee leden van de RvC en drie leden van het Coöperatie-bestuur. Een afvaardiging van de medewerkers van de Zorggroep (2 personen) heeft een adviserende stem.

Het eerste gesprek met de selectiecommissie (RvC en bestuur) is gepland op dinsdagmiddag 6 december 2022. Het tweede gesprek met selectiecommissie (RVC en bestuur) en adviescommissie (personeel/PVT) staat gepland op dinsdagmiddag 13 december 2023.

Organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie, die zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om te komen tot de beste zorg dichtbij huis. Dit doen wij door het ontwikkelen en invoeren van (regionale) zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier bieden wij kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 100.000 patiënten in de Haarlemmermeer.

Daarnaast vertegenwoordigen wij onze coöperatie-leden richting de zorgverzekeraar, gemeente en overige stakeholders.

Tevens treden wij op als serviceorganisatie door het faciliteren en ontzorgen van de zorgprofessionals, in zowel de diverse 1e lijn- als wijksamenwerkingsverbanden.

Bestuursmodel

De organisatie bestaat uit 3 juridische entiteiten.

De Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer is een vereniging met leden, zijnde huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie benoemt een bestuur, bestaande uit vijf leden; drie huisartsen, een fysiotherapeut/paramedicus en een apotheker.

De Coöperatieve vereniging is de enige aandeelhouder van twee uitvoeringsorganisaties: Zorggroep Haarlemmermeer B.V. en Huisartsen Haarlemmermeer B.V. Het bestuur van de Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer vormt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van beide B.V. ‘s. De B.V.’s vallen onder de statutaire verantwoordelijkheid van een directeur.

De Raad van Commissarissen (verder te noemen RvC) houdt toezicht op deze beide uitvoeringsorganisaties en fungeert als werkgever van de statutair directeur.

Actuele ontwikkelingen

Momenteel speelt er veel in de eerstelijnszorg. Het IZA, landelijk kader passende zorg en het multidisciplinaire zorginkoopbeleid om te komen tot regionale en wijksamenwerkingsverbanden, geven een maatschappelijk en inhoudelijke dynamiek. De Coöperatie zal zich de komende periode beraden op haar regionale positie en mogelijk aangaan van partnerships. Voor zowel de Coöperatie als de twee B.V.’s vereist dit veranderingsvermogen en innovatiekracht.

Actueel is dat de zittend directeur voor een langere periode is uitgevallen in verband met arbeidsongeschiktheid.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.