logo
circle image

Communicatie en Verenigingszaken

Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van

InEen zet zich in voor zo’n sterke, goed georganiseerde eerste lijn. Dat doen we samen met onze leden. Hiervoor gebruiken we diverse middelen die samen een eenheid vormen.

Huisstijl
Centraal staat de huisstijl van InEen. Deze verbeeldt de krachtige geïntegreerde eerste lijn. Flexibel, vooruitstrevend en tegelijk verbindend. Deze lijn trekken we door in alle communicatiemiddelen.

Communicatie
InEen staat voor eerlijke, open communicatie. Het uitwisselen van informatie, kennis en know how. Intern, met en tussen de leden en extern. Dit gebeurt op tal van manieren. Door middel van de website, nieuwsbrieven, sociale media, overleggen, bijeenkomsten, actief relatiemanagement met partners en stakeholders enz.

PR
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razend snel. Zorg dicht bij huis is het credo. Dat is de zorg die onze leden bieden. Vernieuwend, in samenhang en van hoge kwaliteit. Gezamenlijk spannen we ons in voor die sterke eerstelijnszorg. Een streven dat niet vanzelfsprekend is. Daarom dragen we onze visie zoveel mogelijk uit en positioneren we, waar mogelijk, steeds onze leden en de vereniging.

Lobby
De kracht van de georganiseerde eerste lijn is mede afhankelijk van de geboden speelruimte. Alleen met voldoende,  heldere, correcte achtergrondinformatie kunnen besluitvormers de juiste beslissingen nemen. Daarom zet InEen in op een krachtige lobby, gebaseerd op de belangen van de leden en de politieke en bestuurlijke doelstellingen.

Weekbericht – 24 februari 2017

24 februari 2017

Weekbericht – 17 februari 2017

17 februari 2017

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 17 februari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 17 februari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Weekbericht – 3 februari 2017

03 februari 2017

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 3 februari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 3 februari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Weekbericht – 27 januari 2017

27 januari 2017

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 27 januari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 27 januari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Weekbericht – 7 januari 2017

06 januari 2017

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 7 januari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 7 januari 2017.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Weekbericht – 9 december 2016

09 december 2016

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 9 december 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 9 december 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Weekbericht – 25 november 2016

25 november 2016

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 25 november 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering op 29 november 

04 november 2016

Welke gevolgen heeft de Wkkgz (invoering per 1 januari 2017) voor de inrichting van organisaties? Tijdens de ALV van 29 november besteden we hier aandacht aan. Voorts presenteert het bestuur het InEen-werkplan 2017, waarbij een aantal actuele thema’s worden uitgelicht: goed werkgeverschap, vertrouwen in professionals en de ontwikkeling van de organisaties. Na de pauze staat de verenigings- en bestuurskracht van InEen centraal. Hoe sterk staan we als InEen en wat is er voor nodig om onze kracht te versterken? Daarvoor is in de ALV van mei extra aandacht gevraagd. Alle leden van InEen zijn van harte uitgenodigd op 29 november aanwezig te zijn.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Welke gevolgen heeft de Wkkgz (invoering per 1 januari 2017) voor de inrichting van organisaties? Tijdens de ALV van 29 november besteden we hier aandacht aan. Voorts presenteert het bestuur het InEen-werkplan 2017, waarbij een aantal actuele thema’s worden uitgelicht: goed werkgeverschap, vertrouwen in professionals en de ontwikkeling van de organisaties. Na de pauze staat de verenigings- en bestuurskracht van InEen centraal. Hoe sterk staan we als InEen en wat is er voor nodig om onze kracht te versterken? Daarvoor is in de ALV van mei extra aandacht gevraagd. Alle leden van InEen zijn van harte uitgenodigd op 29 november aanwezig te zijn.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Reminder: mantelovereenkomst met Tele2 voor telefoniediensten

21 oktober 2016

InEen verlengde eerder dit jaar de mantelovereenkomst die de LVG destijds had met Tele2. Nu kunnen behalve de gezondheidscentra, ook de andere leden van InEen in aanmerking komen voor forse besparingen. Daarbij biedt het Nederlands Facilitair Inkoop Advies Bureau (NFIAB) een gratis quick scan aan (inventarisatie van de huidige situatie) met een advies op maat over hoe optimale bereikbaarheid en een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie. Laat het ons weten als er interesse is in een afspraak met Tele2 (we verzamelen alle gegevens en nemen contact op met Tele2).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

InEen verlengde eerder dit jaar de mantelovereenkomst die de LVG destijds had met Tele2. Nu kunnen behalve de gezondheidscentra, ook de andere leden van InEen in aanmerking komen voor forse besparingen. Daarbij biedt het Nederlands Facilitair Inkoop Advies Bureau (NFIAB) een gratis quick scan aan (inventarisatie van de huidige situatie) met een advies op maat over hoe optimale bereikbaarheid en een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie. Laat het ons weten als er interesse is in een afspraak met Tele2 (we verzamelen alle gegevens en nemen contact op met Tele2).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

InEen en haar leden gaan voor persoonsgerichte zorg

30 september 2016

Leden van InEen formuleren gezamenlijke ambities voor het organiseren van persoonsgerichte zorg
Utrecht, 29 september 2016 — De leden van InEen hebben tijdens een tweedaags congres de ambitie uitgesproken werk te maken van het organiseren van persoonsgerichte zorg. De eerstelijnszorgorganisaties nemen daarbij het gedachtegoed van positieve gezondheid als uitgangspunt. De komende tijd vindt de vertaalslag plaats naar concrete activiteiten.

Persoonsgerichte zorg draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. De leden van InEen willen hieraan een bijdrage leveren. Het gedachtegoed van Machteld Huber over positieve gezondheid nemen ze daarbij als uitgangspunt. Huber beschrijft positieve gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In het huidige tijdsgewricht verwachten veel patiënten in toenemende mate een behandelbeleid dat rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is een sleutelwoord. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en beperkte budgettaire middelen vragen om nieuwe oplossingen.

De leden van InEen leveren een bijdrage aan het realiseren van persoonsgerichte zorg door:

 • patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van de zorg;
 • te vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners en hen te motiveren en te inspireren om maatwerk aan patiënten te bieden;
 • passende ondersteuning te bieden gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgverleners;
 • ruimte te creëren voor de benodigde capaciteit aan tijd, mensen en middelen en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg.

InEen en de leden zijn met elkaar in gesprek geweest over dit thema tijdens een tweedaagse bijeenkomst. De komende periode gaan de aangesloten organisaties en InEen aan de slag met de verdere uitwerking van deze gezamenlijke ambities. Als eerste stap publiceert InEen volgende week een special over persoonsgerichte zorg met een toelichting op bestaande en voorgenomen activiteiten.

Lees alvast meer over gezamenlijke besluitvorming.

Lees ook

[...]

Leden van InEen formuleren gezamenlijke ambities voor het organiseren van persoonsgerichte zorg
Utrecht, 29 september 2016 — De leden van InEen hebben tijdens een tweedaags congres de ambitie uitgesproken werk te maken van het organiseren van persoonsgerichte zorg. De eerstelijnszorgorganisaties nemen daarbij het gedachtegoed van positieve gezondheid als uitgangspunt. De komende tijd vindt de vertaalslag plaats naar concrete activiteiten.

Persoonsgerichte zorg draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. De leden van InEen willen hieraan een bijdrage leveren. Het gedachtegoed van Machteld Huber over positieve gezondheid nemen ze daarbij als uitgangspunt. Huber beschrijft positieve gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In het huidige tijdsgewricht verwachten veel patiënten in toenemende mate een behandelbeleid dat rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is een sleutelwoord. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en beperkte budgettaire middelen vragen om nieuwe oplossingen.

De leden van InEen leveren een bijdrage aan het realiseren van persoonsgerichte zorg door:

 • patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van de zorg;
 • te vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners en hen te motiveren en te inspireren om maatwerk aan patiënten te bieden;
 • passende ondersteuning te bieden gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgverleners;
 • ruimte te creëren voor de benodigde capaciteit aan tijd, mensen en middelen en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg.

InEen en de leden zijn met elkaar in gesprek geweest over dit thema tijdens een tweedaagse bijeenkomst. De komende periode gaan de aangesloten organisaties en InEen aan de slag met de verdere uitwerking van deze gezamenlijke ambities. Als eerste stap publiceert InEen volgende week een special over persoonsgerichte zorg met een toelichting op bestaande en voorgenomen activiteiten.

Lees alvast meer over gezamenlijke besluitvorming.

Lees ook

InEen en haar leden gaan voor persoonsgerichte zorg

30 september 2016

gaan-voor-klAan het slot van de InEen-Tweedaagse spraken de aanwezige leden de gezamenlijke ambitie uit zich in te zetten voor het organiseren van persoonsgerichte zorg. Zij achten voor de toekomst het vormgeven van persoonsgerichte zorg cruciaal voor een kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg.

Persoonsgerichte zorg draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Het concept positieve gezondheid van Machteld Huber vormt, wat InEen en haar leden betreft, de basis voor persoonsgerichte zorg. Gezondheid is, aldus Huber, het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In het huidige tijdsgewricht verwachten veel patiënten in toenemende mate een behandelbeleid dat rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is een sleutelwoord. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en beperkte budgettaire middelen vragen om nieuwe oplossingen.

De leden van InEen leveren een bijdrage aan het realiseren van persoonsgerichte zorg door:

 • patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van de zorg.
 • te vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners en hen verder te motiveren en te inspireren om patiënten maatwerk te bieden.
 • passende ondersteuning te bieden gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgverleners.
 • ruimte te creëren voor de benodigde capaciteit aan tijd, mensen en middelen en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg.

Het formuleren van deze gezamenlijke ambities betekent niet dat er geen discussiepunten meer zijn. Want hoe weten we hoeveel capaciteit er precies voor nodig is? En wat is eigenlijk de rol van de mantelzorger bij persoonsgerichte zorg, hoe kan die het beste betrokken worden? In elk geval moet duidelijk zijn dat de concrete vormgeving van persoonsgerichte zorg in de spreekkamer gebeurt. De inzet van de leden van InEen is gericht op het realiseren van de bovenstaande elementen.

Het komende voorjaar komt er een vervolg op deze Tweedaagse en de uitgesproken ambities. Lees het nieuwsbericht dat is uitgegaan. Voor leden en relaties van InEen verschijnt begin oktober ook een Special.

[...]

gaan-voor-klAan het slot van de InEen-Tweedaagse spraken de aanwezige leden de gezamenlijke ambitie uit zich in te zetten voor het organiseren van persoonsgerichte zorg. Zij achten voor de toekomst het vormgeven van persoonsgerichte zorg cruciaal voor een kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg.

Persoonsgerichte zorg draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Het concept positieve gezondheid van Machteld Huber vormt, wat InEen en haar leden betreft, de basis voor persoonsgerichte zorg. Gezondheid is, aldus Huber, het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In het huidige tijdsgewricht verwachten veel patiënten in toenemende mate een behandelbeleid dat rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is een sleutelwoord. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en beperkte budgettaire middelen vragen om nieuwe oplossingen.

De leden van InEen leveren een bijdrage aan het realiseren van persoonsgerichte zorg door:

 • patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van de zorg.
 • te vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners en hen verder te motiveren en te inspireren om patiënten maatwerk te bieden.
 • passende ondersteuning te bieden gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgverleners.
 • ruimte te creëren voor de benodigde capaciteit aan tijd, mensen en middelen en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg.

Het formuleren van deze gezamenlijke ambities betekent niet dat er geen discussiepunten meer zijn. Want hoe weten we hoeveel capaciteit er precies voor nodig is? En wat is eigenlijk de rol van de mantelzorger bij persoonsgerichte zorg, hoe kan die het beste betrokken worden? In elk geval moet duidelijk zijn dat de concrete vormgeving van persoonsgerichte zorg in de spreekkamer gebeurt. De inzet van de leden van InEen is gericht op het realiseren van de bovenstaande elementen.

Het komende voorjaar komt er een vervolg op deze Tweedaagse en de uitgesproken ambities. Lees het nieuwsbericht dat is uitgegaan. Voor leden en relaties van InEen verschijnt begin oktober ook een Special.

Publieksenquête tevredenheid huisartsenposten

26 september 2016

De NOS heeft in samenwerking met verschillende regionale zenders een enquête uitgezet onder het Nederlandse publiek over hun ervaringen op huisartsenposten. Verspreid over het land zijn 119 huisartsenposten. De enquêtes zijn per provincie gehouden. InEen en haar leden hebben met interesse de resultaten bekeken en zijn verheugd te zien dat de respondenten in meerderheid tevreden zijn over de huisartsenpost en de manier waarop zij geholpen zijn. Ook nu de druk op de posten, mede als gevolg van de stelselwijzigingen in de zorg, toeneemt.

De huisartsen die dienst doen op de posten verdienen complimenten. Een ruime meerderheid van de respondenten is tevreden over hoe de arts hen heeft geholpen. En grote tevredenheid is er ook over hoe er naar de patiënten is geluisterd. Minder positief zijn de respondenten over de onzekerheid over wanneer ze aan de beurt zijn. Ook is niet altijd duidelijk voor ze waarom andere mensen eerder worden geholpen.

Huisartsenposten werken met een triage-systeem. De uitkomsten van de triage bepalen hoe snel iemand geholpen moet worden. Iemand met een hoge urgentie moet sneller door een dokter gezien worden dan iemand met een lagere urgentie. Dat maakt het voorspellen van de wachttijd van mensen met een lagere urgentie soms moeilijk. Door altijd te bellen met de huisartsenpost en op basis van de triage een afspraak op de huisartsenpost te maken worden wachttijden op de huisartsenpost zelf zoveel mogelijk voorkomen.

De uitkomsten van de enquête laten zien dat goede uitleg over de werkwijze op de huisartsenpost en de triage van groot belang zijn. Huisartsenposten zullen samen met InEen bekijken hoe dit verbeterd kan worden.

[...]

De NOS heeft in samenwerking met verschillende regionale zenders een enquête uitgezet onder het Nederlandse publiek over hun ervaringen op huisartsenposten. Verspreid over het land zijn 119 huisartsenposten. De enquêtes zijn per provincie gehouden. InEen en haar leden hebben met interesse de resultaten bekeken en zijn verheugd te zien dat de respondenten in meerderheid tevreden zijn over de huisartsenpost en de manier waarop zij geholpen zijn. Ook nu de druk op de posten, mede als gevolg van de stelselwijzigingen in de zorg, toeneemt.

De huisartsen die dienst doen op de posten verdienen complimenten. Een ruime meerderheid van de respondenten is tevreden over hoe de arts hen heeft geholpen. En grote tevredenheid is er ook over hoe er naar de patiënten is geluisterd. Minder positief zijn de respondenten over de onzekerheid over wanneer ze aan de beurt zijn. Ook is niet altijd duidelijk voor ze waarom andere mensen eerder worden geholpen.

Huisartsenposten werken met een triage-systeem. De uitkomsten van de triage bepalen hoe snel iemand geholpen moet worden. Iemand met een hoge urgentie moet sneller door een dokter gezien worden dan iemand met een lagere urgentie. Dat maakt het voorspellen van de wachttijd van mensen met een lagere urgentie soms moeilijk. Door altijd te bellen met de huisartsenpost en op basis van de triage een afspraak op de huisartsenpost te maken worden wachttijden op de huisartsenpost zelf zoveel mogelijk voorkomen.

De uitkomsten van de enquête laten zien dat goede uitleg over de werkwijze op de huisartsenpost en de triage van groot belang zijn. Huisartsenposten zullen samen met InEen bekijken hoe dit verbeterd kan worden.

Prinsjesdag

23 september 2016

De Miljoenennota en de Beleidsagenda van VWS die afgelopen dinsdag weer werden gepresenteerd bevatte niet heel veel nieuws. Er zijn bijna geen nieuwe beleidslijnen uitgezet. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de verkiezingen, waarbij aan het nieuwe kabinet veel ruimte wordt gelaten. De titel van de VWS plannen – ‘Wat heb je nodig’ – toont de nadruk op persoonsgerichte zorg. De indruk wordt gewekt alsof er voor alles oplossingen op maat te krijgen zijn. Wat verder opvalt is dat er veel de nadruk op preventie wordt gelegd, zonder het overigens preventie te noemen: gesproken wordt over ‘gezonde keuzes’. Relevante zaken voor InEen en haar leden zijn dat de minister en staatssecretaris:

 • nog vóór hun vertrek aanbieders van zelftesten wil aanpakken.
 • extra geld voor wijkverpleging uittrekken.
 • meer aandacht wil voor verwarde personen.
 • de preventiecoalities tussen zorgverzekeraars en gemeenten willen versterken (een initiatief waar gezondheidscentra en zorggroepen goed bij kunnen aansluiten).
 • meer handen en voeten willen geven aan ‘samen beslissen’ in de huisartsenpraktijk.
 • de regeling voor het Eerstelijns Verblijf structureel maken.
 • ondanks de onderschrijding in het huisartsenkader en de kleine overschrijding in het kader multidisciplinaire zorg nog geen maatregelen nemen vanwege de afspraken uit het Bestuurlijk akkoord.

Natuurlijk houdt InEen het beleid van VWS in de gaten. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar Lisa Tiggelaar (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

De Miljoenennota en de Beleidsagenda van VWS die afgelopen dinsdag weer werden gepresenteerd bevatte niet heel veel nieuws. Er zijn bijna geen nieuwe beleidslijnen uitgezet. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de verkiezingen, waarbij aan het nieuwe kabinet veel ruimte wordt gelaten. De titel van de VWS plannen – ‘Wat heb je nodig’ – toont de nadruk op persoonsgerichte zorg. De indruk wordt gewekt alsof er voor alles oplossingen op maat te krijgen zijn. Wat verder opvalt is dat er veel de nadruk op preventie wordt gelegd, zonder het overigens preventie te noemen: gesproken wordt over ‘gezonde keuzes’. Relevante zaken voor InEen en haar leden zijn dat de minister en staatssecretaris:

 • nog vóór hun vertrek aanbieders van zelftesten wil aanpakken.
 • extra geld voor wijkverpleging uittrekken.
 • meer aandacht wil voor verwarde personen.
 • de preventiecoalities tussen zorgverzekeraars en gemeenten willen versterken (een initiatief waar gezondheidscentra en zorggroepen goed bij kunnen aansluiten).
 • meer handen en voeten willen geven aan ‘samen beslissen’ in de huisartsenpraktijk.
 • de regeling voor het Eerstelijns Verblijf structureel maken.
 • ondanks de onderschrijding in het huisartsenkader en de kleine overschrijding in het kader multidisciplinaire zorg nog geen maatregelen nemen vanwege de afspraken uit het Bestuurlijk akkoord.

Natuurlijk houdt InEen het beleid van VWS in de gaten. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar Lisa Tiggelaar (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Weekbericht – 16 september 2016

16 september 2016

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 16 september 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 16 september 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen.

Kijk op de app voor actuele informatie over de Tweedaagse

09 september 2016

Hebben jullie de Tweedaagse-app al gedownload? Elke week voegen we nieuwe informatie toe, zoals deze week bijvoorbeeld workshops van Wijzelf, een zorgcoöperatie uit de Achterhoek, en een workshopsessie van PoZoB over de implementatie van het individueel zorgplan. We zijn overigens hard op weg het maximale bezoekersaantal te bereiken. We hebben nog maar een paar plaatsen, wees dus snel. De downloadinstructie voor de app ontvangen jullie bij de bevestiging van de inschrijving. Aanmelden (NB: Alle hotelkamers op De Ruwenberg zijn inmiddels bezet. Wil je toch overnachten, dan zoeken we een mogelijkheid in de omgeving.)

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Hebben jullie de Tweedaagse-app al gedownload? Elke week voegen we nieuwe informatie toe, zoals deze week bijvoorbeeld workshops van Wijzelf, een zorgcoöperatie uit de Achterhoek, en een workshopsessie van PoZoB over de implementatie van het individueel zorgplan. We zijn overigens hard op weg het maximale bezoekersaantal te bereiken. We hebben nog maar een paar plaatsen, wees dus snel. De downloadinstructie voor de app ontvangen jullie bij de bevestiging van de inschrijving. Aanmelden (NB: Alle hotelkamers op De Ruwenberg zijn inmiddels bezet. Wil je toch overnachten, dan zoeken we een mogelijkheid in de omgeving.)

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Tweedaagse-app voor programma en workshops

02 september 2016

Vanaf vandaag kunnen jullie het programma van de Tweedaagse bekijken via de Tweedagse-app. Zo blijven we jullie snel en makkelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naast het plenaire programma staan ook de eerste workshops al in de app. Er zijn workshops van Nathalie Eikelenboom (Zorggroep DOH) en Petra Wopereis (Radboud UMC) over persoonsgerichte consultvoering en Sander Kooiman (Triodos Bank) neemt ons mee in de financiering daarvan. De komende weken maken we steeds meer workshops bekend en houden we ook de deelnemerslijst actueel. De downloadinstructie voor de app ontvangen jullie bij de bevestiging van de inschrijving; de registratie is snel en makkelijk. Inschrijven voor de Tweedaagse kan nog steeds. De animo is groot! Alle hotelkamers op de Ruwenberg zijn inmiddels bezet. Voor nieuwe inschrijvers die willen overnachten zoeken we extra overnachtingsmogelijkheden in de omgeving.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Vanaf vandaag kunnen jullie het programma van de Tweedaagse bekijken via de Tweedagse-app. Zo blijven we jullie snel en makkelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naast het plenaire programma staan ook de eerste workshops al in de app. Er zijn workshops van Nathalie Eikelenboom (Zorggroep DOH) en Petra Wopereis (Radboud UMC) over persoonsgerichte consultvoering en Sander Kooiman (Triodos Bank) neemt ons mee in de financiering daarvan. De komende weken maken we steeds meer workshops bekend en houden we ook de deelnemerslijst actueel. De downloadinstructie voor de app ontvangen jullie bij de bevestiging van de inschrijving; de registratie is snel en makkelijk. Inschrijven voor de Tweedaagse kan nog steeds. De animo is groot! Alle hotelkamers op de Ruwenberg zijn inmiddels bezet. Voor nieuwe inschrijvers die willen overnachten zoeken we extra overnachtingsmogelijkheden in de omgeving.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

InEen verlengt mantelovereenkomst met Tele2 voor telefoniediensten

26 augustus 2016

 De mantelovereenkomst die de LVG had met Tele2, en waardoor gezondheidscentra aantrekkelijke kortingen op de telefoniediensten konden krijgen, is door InEen verlengd. Hierdoor komen alle leden van InEen in aanmerking voor besparingen tot wel 65% van de huidige kosten. Daarnaast wordt een gratis quick scan aangeboden door het Nederlands Facilitair Inkoop Advies Bureau (NFIAB), waarbij een complete inventarisatie van de huidige situatie wordt gemaakt. Op basis hiervan kan een advies op maat gegeven worden hoe er, gebruik makend van moderne communicatiemiddelen, optimale bereikbaarheid  en een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie. Mocht je interesse hebben voor een afspraak met Tele2, meld dat dan via info@ineen.nl. Wij verzamelen alle gegevens en nemen dan weer contact op met Tele2.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

 De mantelovereenkomst die de LVG had met Tele2, en waardoor gezondheidscentra aantrekkelijke kortingen op de telefoniediensten konden krijgen, is door InEen verlengd. Hierdoor komen alle leden van InEen in aanmerking voor besparingen tot wel 65% van de huidige kosten. Daarnaast wordt een gratis quick scan aangeboden door het Nederlands Facilitair Inkoop Advies Bureau (NFIAB), waarbij een complete inventarisatie van de huidige situatie wordt gemaakt. Op basis hiervan kan een advies op maat gegeven worden hoe er, gebruik makend van moderne communicatiemiddelen, optimale bereikbaarheid  en een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie. Mocht je interesse hebben voor een afspraak met Tele2, meld dat dan via info@ineen.nl. Wij verzamelen alle gegevens en nemen dan weer contact op met Tele2.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Tien accreditatiepunten voor de Tweedaagse

26 augustus 2016

Afgelopen week is de accreditatieaanvraag van het programma van de Tweedaagse beoordeeld en zijn 10 accreditatiepunten voor deelnemende huisartsen toegekend; 4 voor de eerste en 6 voor de tweede dag. We hopen dat zorgverleners zich door het programma laten inspireren en nodigen u uit om tijdens de tweede dag een zorgprofessional uit uw organisatie mee te nemen. Vooral op de tweede dag is het programma voor hen zeer geschikt. Inschrijven voor de Tweedaagse kan nog steeds.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Afgelopen week is de accreditatieaanvraag van het programma van de Tweedaagse beoordeeld en zijn 10 accreditatiepunten voor deelnemende huisartsen toegekend; 4 voor de eerste en 6 voor de tweede dag. We hopen dat zorgverleners zich door het programma laten inspireren en nodigen u uit om tijdens de tweede dag een zorgprofessional uit uw organisatie mee te nemen. Vooral op de tweede dag is het programma voor hen zeer geschikt. Inschrijven voor de Tweedaagse kan nog steeds.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Onderzoek van de Consumentenbond bevestigt oplopende druk op de huisartsenposten

25 augustus 2016

Vorige week liet de benchmark huisartsenposten al zien dat er een stijging van de zorgvraag tijdens de avond, nacht en weekenduren te zien is waardoor de telefonische bereikbaarheid onder druk staat. Een onderzoek van de Consumentenbond bevestigt dit.

Huisartsenposten zoeken de verklaring in een veranderende patiëntenpopulatie. Kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen en mensen met psychische klachten wonen langer thuis en doen buiten kantooruren een beroep op de huisartsenpost. Het goed organiseren van de zorg voor deze kwetsbare doelgroepen tijdens kantooruren draagt bij aan betere zorg, ook in de avond-, nacht- en weekenduren.

De huisartsenposten in Nederland deden in 2015 ruim 4,1 miljoen verrichtingen. Dat is een duidelijke stijging in vergelijking met de cijfers uit 2013 en 2014. Vooral de consulten en telefonische contacten laten ten opzichte van 2014 een stijging zien (+ 4,4%). Het aantal visites is toegenomen met 1,9% blijkt uit de net verschenen benchmark.

Naast deze stijgende zorgvraag blijkt dat ook de urgentie van de zorgvragen waarmee huisartsenposten tijdens avond, nacht, en weekenduren (ANW-uren) worden benaderd verder toeneemt. Voor alle consultvormen is sprake van een stijging van zorgvragen met een meer dringend karakter. De verdere verschuiving naar meer dringende zorgvragen betekent een grotere belasting voor de huisartsenposten.

Meer informatie:

Een aantal van de artikelen en nieuwsfragmenten in de media:

[...]

Vorige week liet de benchmark huisartsenposten al zien dat er een stijging van de zorgvraag tijdens de avond, nacht en weekenduren te zien is waardoor de telefonische bereikbaarheid onder druk staat. Een onderzoek van de Consumentenbond bevestigt dit.

Huisartsenposten zoeken de verklaring in een veranderende patiëntenpopulatie. Kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen en mensen met psychische klachten wonen langer thuis en doen buiten kantooruren een beroep op de huisartsenpost. Het goed organiseren van de zorg voor deze kwetsbare doelgroepen tijdens kantooruren draagt bij aan betere zorg, ook in de avond-, nacht- en weekenduren.

De huisartsenposten in Nederland deden in 2015 ruim 4,1 miljoen verrichtingen. Dat is een duidelijke stijging in vergelijking met de cijfers uit 2013 en 2014. Vooral de consulten en telefonische contacten laten ten opzichte van 2014 een stijging zien (+ 4,4%). Het aantal visites is toegenomen met 1,9% blijkt uit de net verschenen benchmark.

Naast deze stijgende zorgvraag blijkt dat ook de urgentie van de zorgvragen waarmee huisartsenposten tijdens avond, nacht, en weekenduren (ANW-uren) worden benaderd verder toeneemt. Voor alle consultvormen is sprake van een stijging van zorgvragen met een meer dringend karakter. De verdere verschuiving naar meer dringende zorgvragen betekent een grotere belasting voor de huisartsenposten.

Meer informatie:

Een aantal van de artikelen en nieuwsfragmenten in de media:

Tweedaagse uitdagingen

19 augustus 2016

Meer dan andere jaren hebben we leden vóór het opstellen van het programma van de Tweedaagse gevraagd naar suggesties om de twee dagen in te vullen. We hebben een enquête uitgezet, een klankbordgroep samengesteld en diverse beleidsadviescommissies om advies gevraagd. Uiteraard met als doel het onderwerp aansprekend te maken voor alle ledengroepen van InEen. Zo kwamen we tot het bijgevoegde programma met als thema ‘De patiënt als vertrekpunt’.

Het programma biedt inspirerende sprekers op de eerste dag, een theaterprogramma in de avonduren en 27 sub-sessies om uit te kiezen op dag twee. Naast dat er voor u veel te halen is aan kennis, netwerkmogelijkheden en inspiratie, nodigen we u uit uw vragen, suggesties of twijfels met ons te delen. Dit jaar sluiten we de Tweedaagse af met een slotverklaring. Een verklaring waar alle leden van InEen zich in kunnen vinden, en die ons allen uitdaagt verder te kijken én verder te denken dan de Tweedaagse alleen. Meepraten over de verdere organisatie van persoonsgerichte zorg begint dus op de Tweedaagse. We hopen dat u allen komt, juist ook als u nog veel vragen heeft. We hebben uw input nodig om de volgende stap te zetten!

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving naar leden.

[...]

Meer dan andere jaren hebben we leden vóór het opstellen van het programma van de Tweedaagse gevraagd naar suggesties om de twee dagen in te vullen. We hebben een enquête uitgezet, een klankbordgroep samengesteld en diverse beleidsadviescommissies om advies gevraagd. Uiteraard met als doel het onderwerp aansprekend te maken voor alle ledengroepen van InEen. Zo kwamen we tot het bijgevoegde programma met als thema ‘De patiënt als vertrekpunt’.

Het programma biedt inspirerende sprekers op de eerste dag, een theaterprogramma in de avonduren en 27 sub-sessies om uit te kiezen op dag twee. Naast dat er voor u veel te halen is aan kennis, netwerkmogelijkheden en inspiratie, nodigen we u uit uw vragen, suggesties of twijfels met ons te delen. Dit jaar sluiten we de Tweedaagse af met een slotverklaring. Een verklaring waar alle leden van InEen zich in kunnen vinden, en die ons allen uitdaagt verder te kijken én verder te denken dan de Tweedaagse alleen. Meepraten over de verdere organisatie van persoonsgerichte zorg begint dus op de Tweedaagse. We hopen dat u allen komt, juist ook als u nog veel vragen heeft. We hebben uw input nodig om de volgende stap te zetten!

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving naar leden.

Accreditatie aangevraagd voor de Tweedaagse

12 augustus 2016

Vorige week gaven we aan dat het programma van de Tweedaagse zeer geschikt is om tijdens de tweede dag een zorgverlener vanuit uw organisatie mee te nemen. Voor deelnemende huisartsen is ondertussen accreditatie aangevraagd. Dit maakt het voor hen waarschijnlijk extra aantrekkelijk om tijdens de tweede dag aanwezig te zijn. Over de toekenning van de accreditatie en het precieze aantal punten hopen we jullie binnenkort te kunnen berichten. Inschrijven voor de Tweedaagse kan nog. Ook voor zorgverleners op dag twee.

Meer informatie over de Tweedaagse.


Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Vorige week gaven we aan dat het programma van de Tweedaagse zeer geschikt is om tijdens de tweede dag een zorgverlener vanuit uw organisatie mee te nemen. Voor deelnemende huisartsen is ondertussen accreditatie aangevraagd. Dit maakt het voor hen waarschijnlijk extra aantrekkelijk om tijdens de tweede dag aanwezig te zijn. Over de toekenning van de accreditatie en het precieze aantal punten hopen we jullie binnenkort te kunnen berichten. Inschrijven voor de Tweedaagse kan nog. Ook voor zorgverleners op dag twee.

Meer informatie over de Tweedaagse.


Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Weekbericht - 5 augustus 2016

05 augustus 2016

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 5 augustus 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 5 augustus 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen

Programma Tweedaagse beschikbaar

05 augustus 2016

Het programma van de Tweedaagse van InEen is bekend. Het was een boeiende uitdaging het thema persoonsgerichte zorg in een breder perspectief  te plaatsen, zodat het alle ledengroepen van InEen aanspreekt. Wij denken daarin geslaagd te zijn met inspirerende sprekers op de eerste dag en maar liefst 27 sub-sessies om uit te kiezen op dag twee. Met dit programma valt er zeker voor alle leden voldoende te halen en we zien u dan ook graag op 28 en 29 september bij congreshotel de Ruwenberg. We nodigen u uit om tijdens de tweede dag een collega, ketenpartner of zorgprofessional van uw organisatie mee te nemen, zodat u de reis ook na de Tweedaagse gezamenlijk kunt voortzetten. Meer informatie over de Tweedaagse.


Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Het programma van de Tweedaagse van InEen is bekend. Het was een boeiende uitdaging het thema persoonsgerichte zorg in een breder perspectief  te plaatsen, zodat het alle ledengroepen van InEen aanspreekt. Wij denken daarin geslaagd te zijn met inspirerende sprekers op de eerste dag en maar liefst 27 sub-sessies om uit te kiezen op dag twee. Met dit programma valt er zeker voor alle leden voldoende te halen en we zien u dan ook graag op 28 en 29 september bij congreshotel de Ruwenberg. We nodigen u uit om tijdens de tweede dag een collega, ketenpartner of zorgprofessional van uw organisatie mee te nemen, zodat u de reis ook na de Tweedaagse gezamenlijk kunt voortzetten. Meer informatie over de Tweedaagse.


Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Weekbericht - 29 juli 2016

29 juli 2016

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 29 juli 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen

[...]

Overzicht van de belangrijkste berichten uit het weekbericht van 29 juli 2016.

Het integrale weekbericht staat ook op het  Ledenplatform van InEen

Weekbericht - 22 juli 2016

25 juli 2016

Ideeën over organisatie van de zorg in 2030?

15 juli 2016

Tijdens onze Tweedaagse (28 en 29 september) willen we het in een van de workshops hebben over de organisatie van basisgezondheidszorg in 2030. Hoe ziet die er uit? We kunnen er vanuit gaan dat tot die tijd de vergrijzing en ontgroening zal doorzetten. Ook het aantal chronische zieken zal blijven stijgen, net als het aantal mensen met meerdere aandoeningen (multi morbiditeit). Regionale verschillen in de bevolkingsontwikkeling en het voorkomen van aandoeningen worden groter, de digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën om de zorgvraag te beantwoorden zijn niet meer te stoppen. Een gezamenlijk toekomst(v)herkenning lijkt ons waardevol. Hoe ziet  de organisatie van de zorg in 2030 er uit, wat gebeurt er straks in de spreekkamer, wie is verantwoordelijk voor het online gezondheidsdossier en op welke manier is de zorg verzekerd? Heb je ideeën? Laat ze nu al aan ons weten, zodat we jullie input kunnen gebruiken om de discussie tijdens de Tweedaagse te verdiepen.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Tijdens onze Tweedaagse (28 en 29 september) willen we het in een van de workshops hebben over de organisatie van basisgezondheidszorg in 2030. Hoe ziet die er uit? We kunnen er vanuit gaan dat tot die tijd de vergrijzing en ontgroening zal doorzetten. Ook het aantal chronische zieken zal blijven stijgen, net als het aantal mensen met meerdere aandoeningen (multi morbiditeit). Regionale verschillen in de bevolkingsontwikkeling en het voorkomen van aandoeningen worden groter, de digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën om de zorgvraag te beantwoorden zijn niet meer te stoppen. Een gezamenlijk toekomst(v)herkenning lijkt ons waardevol. Hoe ziet  de organisatie van de zorg in 2030 er uit, wat gebeurt er straks in de spreekkamer, wie is verantwoordelijk voor het online gezondheidsdossier en op welke manier is de zorg verzekerd? Heb je ideeën? Laat ze nu al aan ons weten, zodat we jullie input kunnen gebruiken om de discussie tijdens de Tweedaagse te verdiepen.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Weekbericht - 8 juli 2016

08 juli 2016

Vacatures bij InEen

17 juni 2016

Het bureau van InEen is op zoek naar versterking. We hebben plaats voor een nieuwe (tijdelijke) programmanager Acute Zorg/Verenigingszaken (38 uur per week) en een beleidsmedewerker Informatiebeleid & Bekostiging (ook 38 uur per week).

[...]

Het bureau van InEen is op zoek naar versterking. We hebben plaats voor een nieuwe (tijdelijke) programmanager Acute Zorg/Verenigingszaken (38 uur per week) en een beleidsmedewerker Informatiebeleid & Bekostiging (ook 38 uur per week).

Gezocht: politiek actieve leden

17 mei 2016

In maart 2017 zijn er weer verkiezingen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de missie en de actiepunten van InEen bij politici helder over het voetlicht komen? Welke politiek actieve leden zijn bereid hier met ons aan te werken? Bijvoorbeeld door je eigen individuele kanalen in te zetten of door een keer samen met ons te brainstormen. Heb je interesse? Stuur een mail naar Lisa Tiggelaar (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 13 mei 2016.

[...]

In maart 2017 zijn er weer verkiezingen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de missie en de actiepunten van InEen bij politici helder over het voetlicht komen? Welke politiek actieve leden zijn bereid hier met ons aan te werken? Bijvoorbeeld door je eigen individuele kanalen in te zetten of door een keer samen met ons te brainstormen. Heb je interesse? Stuur een mail naar Lisa Tiggelaar (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 13 mei 2016.

Persbericht - Gezamenlijke website over lastenvermindering huisartsen

06 januari 2016

Een website – www.hetroergaatom.nl – houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om. Lees het Persbericht

[...]

Een website – www.hetroergaatom.nl – houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om. Lees het Persbericht

Nieuwe netwerken op Ledenplatform

02 december 2015

Naast onder meer de digitale netwerken Triage en Kwaliteit, vinden jullie sinds deze week twee nieuwe netwerken op ons Ledenplatform:

Via deze netwerken kunnen de deelnemers in een besloten omgeving vragen aan elkaar stellen en informatie uitwisselen. Het Ledenplatform geeft ook toegang tot onze kennisbank. Om deel te kunnen nemen, is het nodig je eenmalig voor het Ledenplatform te registreren. Wil je ook graag (zonder reistijd) met andere leden in gesprek, laat het ons weten! We kunnen op verzoek een open of besloten netwerk aanmaken op het Ledenplatform.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Naast onder meer de digitale netwerken Triage en Kwaliteit, vinden jullie sinds deze week twee nieuwe netwerken op ons Ledenplatform:

Via deze netwerken kunnen de deelnemers in een besloten omgeving vragen aan elkaar stellen en informatie uitwisselen. Het Ledenplatform geeft ook toegang tot onze kennisbank. Om deel te kunnen nemen, is het nodig je eenmalig voor het Ledenplatform te registreren. Wil je ook graag (zonder reistijd) met andere leden in gesprek, laat het ons weten! We kunnen op verzoek een open of besloten netwerk aanmaken op het Ledenplatform.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Anoeska Mosterdijk per 1 januari nieuwe directeur van InEen

16 september 2015

Anoeska-MosterdijkInEen is verheugd te kunnen melden dat per 1 januari 2016 Anoeska Mosterdijk de dagelijkse leiding van het bureau overneemt. De huidige directie treedt op dat moment terug. Mosterdijk is in haar rol als plaatsvervangend directeur Curatieve zorg en afdelingshoofd eerstelijns- en ketenzorg nauw betrokken geweest bij onder meer de totstandkoming en uitwerking van de hoofdlijnakkoorden in de eerstelijn en de ziekenhuissector. Deze jarenlange ervaring van Anoeska Mosterdijk bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is van grote waarde voor InEen.

De eerstelijnszorg is een sector die vol op in beweging is. Mosterdijk wil met InEen koersen op een verdere doorontwikkeling van de eerstelijnzorg in Nederland, vanuit een heldere en gedragen visie op de inhoud en organisatie daarvan. Zorg in de buurt, multidisciplinaire samenwerking en een sterke organisatiegraad zijn daarbij speerpunten voor bestuur en directie.

Anoeska Mosterdijk (1970) is moeder van drie kinderen, woonachtig in Den Haag, studeerde Farmacie in Groningen en is haar loopbaan begonnen als openbaar apotheker.

[...]

Anoeska-MosterdijkInEen is verheugd te kunnen melden dat per 1 januari 2016 Anoeska Mosterdijk de dagelijkse leiding van het bureau overneemt. De huidige directie treedt op dat moment terug. Mosterdijk is in haar rol als plaatsvervangend directeur Curatieve zorg en afdelingshoofd eerstelijns- en ketenzorg nauw betrokken geweest bij onder meer de totstandkoming en uitwerking van de hoofdlijnakkoorden in de eerstelijn en de ziekenhuissector. Deze jarenlange ervaring van Anoeska Mosterdijk bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is van grote waarde voor InEen.

De eerstelijnszorg is een sector die vol op in beweging is. Mosterdijk wil met InEen koersen op een verdere doorontwikkeling van de eerstelijnzorg in Nederland, vanuit een heldere en gedragen visie op de inhoud en organisatie daarvan. Zorg in de buurt, multidisciplinaire samenwerking en een sterke organisatiegraad zijn daarbij speerpunten voor bestuur en directie.

Anoeska Mosterdijk (1970) is moeder van drie kinderen, woonachtig in Den Haag, studeerde Farmacie in Groningen en is haar loopbaan begonnen als openbaar apotheker.

Algemene Ledenvergadering 16 september

05 augustus 2015

Voorafgaand aan de Tweedaagse vindt op 16 september – eveneens in Apeldoorn – de Algemene Ledenvergadering van september plaats. We beginnen met een lunch om 12:00 uur en starten de ledenvergadering om 12:45 uur. De agenda en stukken krijgen jullie zoals altijd twee weken van tevoren toegestuurd. Aanmelden kan alvast. We zien je graag komen!

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Voorafgaand aan de Tweedaagse vindt op 16 september – eveneens in Apeldoorn – de Algemene Ledenvergadering van september plaats. We beginnen met een lunch om 12:00 uur en starten de ledenvergadering om 12:45 uur. De agenda en stukken krijgen jullie zoals altijd twee weken van tevoren toegestuurd. Aanmelden kan alvast. We zien je graag komen!

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Nieuwe collega InEen

24 maart 2015

Graag stellen we Lisa Tiggelaar aan jullie voor. Zij is afgelopen maandag 9 maart bij ons is begonnen als Coördinator Communicatie en Verenigingszaken (CCV). Vorige week was ze al aanwezig bij de deelledenvergaderingen om ‘inhoudelijk gevoel’ te krijgen bij InEen. Ze heeft communicatie gestudeerd, maar ook iBMG afgerond en ruime ervaring in het communicatievak opgedaan o.a. bij soa Aids Nederland, Laurens en via haar eigen bedrijf. Zij is te bereiken via l.tiggelaar@ineen.nl. De komende maanden zullen jullie haar ongetwijfeld op de verschillende bijeenkomsten leren kennen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Graag stellen we Lisa Tiggelaar aan jullie voor. Zij is afgelopen maandag 9 maart bij ons is begonnen als Coördinator Communicatie en Verenigingszaken (CCV). Vorige week was ze al aanwezig bij de deelledenvergaderingen om ‘inhoudelijk gevoel’ te krijgen bij InEen. Ze heeft communicatie gestudeerd, maar ook iBMG afgerond en ruime ervaring in het communicatievak opgedaan o.a. bij soa Aids Nederland, Laurens en via haar eigen bedrijf. Zij is te bereiken via l.tiggelaar@ineen.nl. De komende maanden zullen jullie haar ongetwijfeld op de verschillende bijeenkomsten leren kennen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

RIVM-site volksgezondheidenzorg.info

08 december 2014

Op de nieuwe website volksgezondheidenzorg.info is de informatie uit een aantal bestaande websites samengevoegd. Het gaat om de websites Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. Deze websites gaan op termijn uit de lucht. Op volksgezondheidenzorg.info staan nu circa 40 onderwerpen en dit aantal wordt in de komende periode verder uitgebreid. Eerstelijnszorg is een apart thema. De nieuwe website is een product van het RIVM in samenwerking met een aantal instituten.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Op de nieuwe website volksgezondheidenzorg.info is de informatie uit een aantal bestaande websites samengevoegd. Het gaat om de websites Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. Deze websites gaan op termijn uit de lucht. Op volksgezondheidenzorg.info staan nu circa 40 onderwerpen en dit aantal wordt in de komende periode verder uitgebreid. Eerstelijnszorg is een apart thema. De nieuwe website is een product van het RIVM in samenwerking met een aantal instituten.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Mediacampagne VWS

30 oktober 2014

Vorige week donderdag is een mediacampagne van VWS van start gegaan. Bij de campagne hoor de uitgebreide website www.hoeverandertmijnzorg.nl. De campagne is bestemd voor het brede publiek en richt zich op de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Gebruik wordt gemaakt van tv-spotjes, advertenties in landelijke en regionale bladen, folders en posters. Er zijn een algemene folder en folders per doelgroep. De algemene folder wordt begin november verspreid, o.a. via huisartsen, apothekers, bibliotheken en gemeenten. Zorgverleners kunnen de algemene folder ook zelf bestellen via de bredere website www.dezorgverandertmee.nl (gericht op alle veranderingen in de zorg per 2015). Van de website hoeverandertmijnzorg.nl is ook een professionalversie beschikbaar: pro.hoeverandertmijnzorg.nl of inschakelen via www.hoeverandertmijnzorg.nl/professionals. Voor professionals is ook een Android-app  beschikbaar (I-Phone volgt binnenkort).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Vorige week donderdag is een mediacampagne van VWS van start gegaan. Bij de campagne hoor de uitgebreide website www.hoeverandertmijnzorg.nl. De campagne is bestemd voor het brede publiek en richt zich op de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Gebruik wordt gemaakt van tv-spotjes, advertenties in landelijke en regionale bladen, folders en posters. Er zijn een algemene folder en folders per doelgroep. De algemene folder wordt begin november verspreid, o.a. via huisartsen, apothekers, bibliotheken en gemeenten. Zorgverleners kunnen de algemene folder ook zelf bestellen via de bredere website www.dezorgverandertmee.nl (gericht op alle veranderingen in de zorg per 2015). Van de website hoeverandertmijnzorg.nl is ook een professionalversie beschikbaar: pro.hoeverandertmijnzorg.nl of inschakelen via www.hoeverandertmijnzorg.nl/professionals. Voor professionals is ook een Android-app  beschikbaar (I-Phone volgt binnenkort).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Filmpjes ondersteunen communicatie huisarts/patiënt

30 september 2014

Voor patiënten van niet-westerse afkomst en hun familie heeft Pharos korte filmpjes gemaakt ter ondersteuning van het gesprek met de huisarts. De filmpjes richten zich vooral op het doorbreken van het taboe rondom kanker. Bij de filmpjes hoort een trainingsmodule voor huisartsenopleidingen die ook geschikt is voor bij- en nascholingen van huisartsen. Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere migrantenpatiënten met kanker. Ze kunnen de filmpjes meegeven aan hun patiënt om thuis in alle rust te bekijken. Pharos is een kenniscentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Meer informatie en bestellen

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Voor patiënten van niet-westerse afkomst en hun familie heeft Pharos korte filmpjes gemaakt ter ondersteuning van het gesprek met de huisarts. De filmpjes richten zich vooral op het doorbreken van het taboe rondom kanker. Bij de filmpjes hoort een trainingsmodule voor huisartsenopleidingen die ook geschikt is voor bij- en nascholingen van huisartsen. Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere migrantenpatiënten met kanker. Ze kunnen de filmpjes meegeven aan hun patiënt om thuis in alle rust te bekijken. Pharos is een kenniscentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Meer informatie en bestellen

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Terugblik en doorkijk in Jaarkrant Lijn1

02 juli 2014

Lijn1-Jaarkrant-2013In deze jaarkrant  blikt Lijn1 terug op de activiteiten van vorig jaar met een doorkijk naar 2014. Wat gebeurde er in de verschillende wijken? Hoe verliep het bijvoorbeeld met Ouderenzorg in de praktijk, en de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg? Lees het in de jaarkrant van Lijn1.

[...]

Lijn1-Jaarkrant-2013In deze jaarkrant  blikt Lijn1 terug op de activiteiten van vorig jaar met een doorkijk naar 2014. Wat gebeurde er in de verschillende wijken? Hoe verliep het bijvoorbeeld met Ouderenzorg in de praktijk, en de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg? Lees het in de jaarkrant van Lijn1.

Zorgverzekeraars: ROS’en hebben een belangrijke rol

28 mei 2014

ROS-netwerkDe jaarlijkse contactdag van de ROS’en, zorgverzekeraars en VWS leverde dit jaar veel op: de ROS’en kunnen  rekenen op continuering van de ondersteuningsgelden en de wijkverpleging behoort voortaan tot de doelgroepen van de ROS.

De vijfde jaarlijkse contactdag, oorspronkelijk een initiatief van de ROS’en, werd dit jaar georganiseerd door ROS‘en en zorgverzekeraars sámen. ‘Heel bijzonder’, zegt Jeroen van der Noordaa, directeur van de ROS ZONH* en bestuurslid van InEen. ‘Er zijn niet veel dossiers waarop de zorgverzekeraars zo onderling hebben samengewerkt.’ De aanpak kwam voort uit de contactdag 2013 waar de wens naar boven kwam om elkaar beter te informeren en meer samen op te trekken. Van der Noordaa: ‘Met goed resultaat. De dynamiek was anders, met aan beide kanten een constructieve houding. We hebben als ROS’en kunnen laten zien dat we goed zijn in afstemmen en zowel de aansluiting bij het veld als de aansluiting bij het beleid van de zorgverzekeraar kunnen realiseren.’

Zowel de aanwezige zorgverzekeraars als VWS toonden zich doordrongen van de prominente rol die de eerste lijn dichtbij de burger speelt in de huidige ontwikkelingen. ‘Ze zien voor de ROS’en een belangrijke rol om met name de organisatiegraad in de eerste lijn op een hoger plan te krijgen en ook de afstemming met de andere domeinen goed te laten verlopen’, aldus Van der Noordaa. Dit inzicht leidde tot het commitment om de ondersteuningsgelden voor de ROS’en tot 2018 (de termijn van het bestuurlijk akkoord) te verzekeren. Van der Noordaa: ‘Een belangrijk statement, dat ons de continuïteit geeft die we nodig hebben’.

Eveneens in gezamenlijkheid zijn op 20 mei de speerpunten voor de komende periode bepaald. Belangrijk daarbij was de bevestiging van VWS dat ook de wijkverpleegkunde voortaan gezien moet worden als een doelgroep van de ROS’en. In koppels van steeds twee ROS’en en twee zorgverzekeraars worden twee onderwerpen uitgewerkt: 1. de aanpak en ontwikkeling van het wijkzorgteam en 2. substitutie van met name de ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Daarnaast wordt ook het onderwerp zelfmanagement verkend. Welke aspecten hebben met name aandacht nodig? Met input uit de koppels stellen de ROS’en per onderwerp voorstellen op die weer worden voorgelegd aan de zorgverzekeraars. Doel is landelijke overeenstemming over zowel inhoud als bekostiging.

Op de landelijke contactdag 2014 waren behalve de ROS’en, VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vijf zorgverzekeraars aanwezig (Achmea, VGZ, Menzis, DSW en Zorg en Zekerheid).

Meer informatie over het ROS-netwerk op www.ROS-netwerk.nl.
* ZONH: Zorgoptimalisatie Noord-Holland

[...]

ROS-netwerkDe jaarlijkse contactdag van de ROS’en, zorgverzekeraars en VWS leverde dit jaar veel op: de ROS’en kunnen  rekenen op continuering van de ondersteuningsgelden en de wijkverpleging behoort voortaan tot de doelgroepen van de ROS.

De vijfde jaarlijkse contactdag, oorspronkelijk een initiatief van de ROS’en, werd dit jaar georganiseerd door ROS‘en en zorgverzekeraars sámen. ‘Heel bijzonder’, zegt Jeroen van der Noordaa, directeur van de ROS ZONH* en bestuurslid van InEen. ‘Er zijn niet veel dossiers waarop de zorgverzekeraars zo onderling hebben samengewerkt.’ De aanpak kwam voort uit de contactdag 2013 waar de wens naar boven kwam om elkaar beter te informeren en meer samen op te trekken. Van der Noordaa: ‘Met goed resultaat. De dynamiek was anders, met aan beide kanten een constructieve houding. We hebben als ROS’en kunnen laten zien dat we goed zijn in afstemmen en zowel de aansluiting bij het veld als de aansluiting bij het beleid van de zorgverzekeraar kunnen realiseren.’

Zowel de aanwezige zorgverzekeraars als VWS toonden zich doordrongen van de prominente rol die de eerste lijn dichtbij de burger speelt in de huidige ontwikkelingen. ‘Ze zien voor de ROS’en een belangrijke rol om met name de organisatiegraad in de eerste lijn op een hoger plan te krijgen en ook de afstemming met de andere domeinen goed te laten verlopen’, aldus Van der Noordaa. Dit inzicht leidde tot het commitment om de ondersteuningsgelden voor de ROS’en tot 2018 (de termijn van het bestuurlijk akkoord) te verzekeren. Van der Noordaa: ‘Een belangrijk statement, dat ons de continuïteit geeft die we nodig hebben’.

Eveneens in gezamenlijkheid zijn op 20 mei de speerpunten voor de komende periode bepaald. Belangrijk daarbij was de bevestiging van VWS dat ook de wijkverpleegkunde voortaan gezien moet worden als een doelgroep van de ROS’en. In koppels van steeds twee ROS’en en twee zorgverzekeraars worden twee onderwerpen uitgewerkt: 1. de aanpak en ontwikkeling van het wijkzorgteam en 2. substitutie van met name de ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Daarnaast wordt ook het onderwerp zelfmanagement verkend. Welke aspecten hebben met name aandacht nodig? Met input uit de koppels stellen de ROS’en per onderwerp voorstellen op die weer worden voorgelegd aan de zorgverzekeraars. Doel is landelijke overeenstemming over zowel inhoud als bekostiging.

Op de landelijke contactdag 2014 waren behalve de ROS’en, VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vijf zorgverzekeraars aanwezig (Achmea, VGZ, Menzis, DSW en Zorg en Zekerheid).

Meer informatie over het ROS-netwerk op www.ROS-netwerk.nl.
* ZONH: Zorgoptimalisatie Noord-Holland

Krimp hoeft niet te leiden tot kramp

17 april 2014

Pfizer organiseert jaarlijks een congres voor beslissers in de zorg. Daarin zijn vooral bestuurders van de tweedelijnszorg en zorgverzekeraars aanwezig. Martin Bontje, voorzitter van InEen, hield een presentatie. Daarin gaf hij aan wat er in de georganiseerde eerste lijn gebeurt en welke effecten dat heeft voor de ziekenhuiszorg.

Van gezondheidscentra, huisartsenposten, eerstelijns diagnostische centra en zorggroepen wordt veel verwacht inzake de veranderingen. Denk aan wijkgerichte zorg dichtbij de patiënt, de ondersteuning bij zelfzorg, preventie en substitutie van tweede naar eerste lijn en welzijn. Deze veranderingen brengen ook de nodige onzekerheden met betrekking tot financiering en macrokaders.

Om deze ontwikkelingen te stimuleren, is het noodzakelijk dat de financiële kaders duidelijk worden, met goed doordachte en zekere stappen. Aan de hand van belangrijke katalysatoren binnen de eerste lijn wordt de vraag beantwoord of de hooggespannen verwachtingen binnen de eerste lijn leiden tot verkramping of niet. De negen proeftuinen laten zien waar op dit moment de belemmeringen zitten, terwijl de zorggroepen via de landelijke benchmark grote stappen maken in het zichtbaar maken van de kwaliteit van geleverde (chronische) zorg. Dit leidt tot een beweging naar meer naar uitkomstindicatoren.

InEen pleit er verder voor dat:

 • verzekeraars stoppen met een eigen uitvraag;
 • indicatoren multidisciplinair worden gemaakt;
 • er een instrument wordt ontwikkeld voor het meten van patiënttevredenheid;
 • het netwerk van regionale datacentra wordt versterkt;
 • er een meetinstrument voor de kwaliteit van datamanagement (quick scan);
 • de kritische kwaliteitskenmerken worden doorontwikkeld.

Als daarnaast de nieuwe bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg ruimte biedt voor substitutie en er wordt geïnvesteerd in organisatieontwikkeling, kan de conclusie worden getrokken dat krimp in de tweede lijn niet hoeft niet te leiden tot kramp binnen de eerste lijn.

[...]

Pfizer organiseert jaarlijks een congres voor beslissers in de zorg. Daarin zijn vooral bestuurders van de tweedelijnszorg en zorgverzekeraars aanwezig. Martin Bontje, voorzitter van InEen, hield een presentatie. Daarin gaf hij aan wat er in de georganiseerde eerste lijn gebeurt en welke effecten dat heeft voor de ziekenhuiszorg.

Van gezondheidscentra, huisartsenposten, eerstelijns diagnostische centra en zorggroepen wordt veel verwacht inzake de veranderingen. Denk aan wijkgerichte zorg dichtbij de patiënt, de ondersteuning bij zelfzorg, preventie en substitutie van tweede naar eerste lijn en welzijn. Deze veranderingen brengen ook de nodige onzekerheden met betrekking tot financiering en macrokaders.

Om deze ontwikkelingen te stimuleren, is het noodzakelijk dat de financiële kaders duidelijk worden, met goed doordachte en zekere stappen. Aan de hand van belangrijke katalysatoren binnen de eerste lijn wordt de vraag beantwoord of de hooggespannen verwachtingen binnen de eerste lijn leiden tot verkramping of niet. De negen proeftuinen laten zien waar op dit moment de belemmeringen zitten, terwijl de zorggroepen via de landelijke benchmark grote stappen maken in het zichtbaar maken van de kwaliteit van geleverde (chronische) zorg. Dit leidt tot een beweging naar meer naar uitkomstindicatoren.

InEen pleit er verder voor dat:

 • verzekeraars stoppen met een eigen uitvraag;
 • indicatoren multidisciplinair worden gemaakt;
 • er een instrument wordt ontwikkeld voor het meten van patiënttevredenheid;
 • het netwerk van regionale datacentra wordt versterkt;
 • er een meetinstrument voor de kwaliteit van datamanagement (quick scan);
 • de kritische kwaliteitskenmerken worden doorontwikkeld.

Als daarnaast de nieuwe bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg ruimte biedt voor substitutie en er wordt geïnvesteerd in organisatieontwikkeling, kan de conclusie worden getrokken dat krimp in de tweede lijn niet hoeft niet te leiden tot kramp binnen de eerste lijn.

Positionering Huisartsenposten

27 maart 2014

AZInEen wil meer inzicht krijgen in waar huisartsenposten wel en niet voor staan. Wat willen ze uitstralen? En waar kunnen mensen hen aan herkennen?  Lees verder

InEen is om meer inzicht te krijgen in deze vragen aan de slag gegaan met een online enquête, gevolgd door discussiebijeenkomsten, ondersteund door het bureau Roos & van de Werk.

Verdieping
In de kwalitatieve sessies is een verdiepingsslag gemaakt met de enquêteresultaten. ‘Juist in die bijeenkomsten kwam de gedeelde ambitie naar voren’, geeft Frank Roos aan, van bureau Roos & van de Werk. ‘Er zijn drie sessies gehouden: eentje met triagisten, de andere met management en bestuurders. De derde bijeenkomst was gecombineerd, waarbij ook huisartsen aanwezig waren.’

Perspectieven
‘In de gesprekken bleek dat er groot draagvlak is voor eenduidigheid. Men wil graag een uniforme uitstraling naar buiten. Tegelijk vinden de mensen het behoud van een eigen identiteit en werkwijze  van belang.’ Zowel de huisartsenposten als de verschillende groepen medewerkers op een huisartsenpost kennen hun eigen perspectieven en accenten. ‘Het management en de huisartsen hechten over het algemeen aan de eigen identiteit en werkwijze. Triagisten bekijken hun werk vooral vanuit de patiënt en hebben daarom eerder behoefte aan uniformiteit bij de huisartsenposten,’ geeft Roos aan.  Ook management en huisartsen hebben hun eigen invalshoeken. Zoals een deelnemer opmerkte: “Logisch: de manager meet aan de hand van de calamiteiten en ziet dus vooral wat er fout gaat, de huisarts ervaart direct de reactie van de patiënt die doorgaans tevreden is.” Al met al leeft de behoefte om een duidelijker beeld neer te zetten bij het publiek over waar de huisartsenpost voor bedoeld is. “We moeten meer zendingswerk verrichten”, vat een huisarts samen.

Duidelijkheid bij publiek
‘Het waren zeer waardevolle discussies met betrokken mensen’, geeft Roos aan.’ Er kwam duidelijk naar voren dat het draagvlak voor eenduidigheid aanwezig is. “Iedereen in Nederland moet weten waar een huisartsenpost voor is”, daarover waren alle deelnemers het eens.’ Daar gaat InEen dus verder mee aan de slag. De uitkomsten van de enquête en de bijeenkomsten vormen een stevige fundering voor een zogenaamd positioneringsplan. Het advies van Frank Roos: ‘zet de huisarts centraal in de organisatie en de patiënt centraal in de communicatie’. Over de verdere uitwerking van de adviezen volgt de komende tijd meer informatie.

[...]

AZInEen wil meer inzicht krijgen in waar huisartsenposten wel en niet voor staan. Wat willen ze uitstralen? En waar kunnen mensen hen aan herkennen?  Lees verder

InEen is om meer inzicht te krijgen in deze vragen aan de slag gegaan met een online enquête, gevolgd door discussiebijeenkomsten, ondersteund door het bureau Roos & van de Werk.

Verdieping
In de kwalitatieve sessies is een verdiepingsslag gemaakt met de enquêteresultaten. ‘Juist in die bijeenkomsten kwam de gedeelde ambitie naar voren’, geeft Frank Roos aan, van bureau Roos & van de Werk. ‘Er zijn drie sessies gehouden: eentje met triagisten, de andere met management en bestuurders. De derde bijeenkomst was gecombineerd, waarbij ook huisartsen aanwezig waren.’

Perspectieven
‘In de gesprekken bleek dat er groot draagvlak is voor eenduidigheid. Men wil graag een uniforme uitstraling naar buiten. Tegelijk vinden de mensen het behoud van een eigen identiteit en werkwijze  van belang.’ Zowel de huisartsenposten als de verschillende groepen medewerkers op een huisartsenpost kennen hun eigen perspectieven en accenten. ‘Het management en de huisartsen hechten over het algemeen aan de eigen identiteit en werkwijze. Triagisten bekijken hun werk vooral vanuit de patiënt en hebben daarom eerder behoefte aan uniformiteit bij de huisartsenposten,’ geeft Roos aan.  Ook management en huisartsen hebben hun eigen invalshoeken. Zoals een deelnemer opmerkte: “Logisch: de manager meet aan de hand van de calamiteiten en ziet dus vooral wat er fout gaat, de huisarts ervaart direct de reactie van de patiënt die doorgaans tevreden is.” Al met al leeft de behoefte om een duidelijker beeld neer te zetten bij het publiek over waar de huisartsenpost voor bedoeld is. “We moeten meer zendingswerk verrichten”, vat een huisarts samen.

Duidelijkheid bij publiek
‘Het waren zeer waardevolle discussies met betrokken mensen’, geeft Roos aan.’ Er kwam duidelijk naar voren dat het draagvlak voor eenduidigheid aanwezig is. “Iedereen in Nederland moet weten waar een huisartsenpost voor is”, daarover waren alle deelnemers het eens.’ Daar gaat InEen dus verder mee aan de slag. De uitkomsten van de enquête en de bijeenkomsten vormen een stevige fundering voor een zogenaamd positioneringsplan. Het advies van Frank Roos: ‘zet de huisarts centraal in de organisatie en de patiënt centraal in de communicatie’. Over de verdere uitwerking van de adviezen volgt de komende tijd meer informatie.

Gezamenlijke brief InEen, de LHV en het NHG

21 maart 2014

InEenIn de aanloop naar het Bestuurlijk Overleg van afgelopen week schreven InEen, de LHV en het NHG een gezamenlijke brief als reactie op het definitieve NZa bekostigingsadvies.

In de gezamenlijke brief benadrukken we dat het geld de zorg moet volgen. Dit betekent dat uitbreiding van werkzaamheden in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg niet koste mag gaan van de bekostiging van de basis-huisartsenzorg. Om ruimte te maken voor de gewenste vernieuwing en doorontwikkeling bepleiten we het zetten van beheersbare stappen. Deze stappen moeten de weg vrij maken voor de bekostiging van astma, complexe kwetsbare ouderenzorg, generalistische basis-GGZ en farmacie en diagnostiek in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

In afwachting van een onderzoek naar de infrastructuur en ondersteuning houden we de convenantpartijen aan de gemaakte afspraken over het handhaven van de GEZ-financiering op het huidige niveau.

 

 

[...]

InEenIn de aanloop naar het Bestuurlijk Overleg van afgelopen week schreven InEen, de LHV en het NHG een gezamenlijke brief als reactie op het definitieve NZa bekostigingsadvies.

In de gezamenlijke brief benadrukken we dat het geld de zorg moet volgen. Dit betekent dat uitbreiding van werkzaamheden in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg niet koste mag gaan van de bekostiging van de basis-huisartsenzorg. Om ruimte te maken voor de gewenste vernieuwing en doorontwikkeling bepleiten we het zetten van beheersbare stappen. Deze stappen moeten de weg vrij maken voor de bekostiging van astma, complexe kwetsbare ouderenzorg, generalistische basis-GGZ en farmacie en diagnostiek in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

In afwachting van een onderzoek naar de infrastructuur en ondersteuning houden we de convenantpartijen aan de gemaakte afspraken over het handhaven van de GEZ-financiering op het huidige niveau.

 

 

Zorg Poort over "zorg in de buurt"

20 maart 2014

Op 11 maart jl. was er een bijeenkomst van Zorg Poort, een ontmoetingsplatform van politiek, zorgorganisaties, wetenschap en media. InEen was een van de organisatoren van deze bijeenkomst, waarbij “zorg in de buurt” centraal stond. Femke Gronheid, directeur ROS ZorgImpuls (lid van InEen) hield een presentatie over de Rotterdamse wijk Delfshaven. Ook was er een film met twee casussen die zich in deze wijk afspelen. Dit leidde tot een interessante discussie. Lees het beknopte verslag van deze bijeenkomst.

[...]

Op 11 maart jl. was er een bijeenkomst van Zorg Poort, een ontmoetingsplatform van politiek, zorgorganisaties, wetenschap en media. InEen was een van de organisatoren van deze bijeenkomst, waarbij “zorg in de buurt” centraal stond. Femke Gronheid, directeur ROS ZorgImpuls (lid van InEen) hield een presentatie over de Rotterdamse wijk Delfshaven. Ook was er een film met twee casussen die zich in deze wijk afspelen. Dit leidde tot een interessante discussie. Lees het beknopte verslag van deze bijeenkomst.

InEen verzorgt presentatie slotbijeenkomst Op één Lijn

12 maart 2014

Veel InEen-leden, met name gezondheidscentra en ROS’en, zijn op enige wijze betrokken bij het ZonMw-programma Op één Lijn. Dit programma richt zich op versterking van de organisatie van samenwerking in de eerste lijn.

Op 13 maart 2014 is de slotbijeenkomst voor de Op één lijn-praktijkprojecten. Dan staan de schijnwerpers op de resultaten. De meest bijzondere en dynamische project- en onderzoeksresultaten van Op één lijn passeren de revue. Zorg dicht bij huis is steeds belangrijker en er is meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners uit de eerstelijnszorg. Tijdens de bijeenkomst kijken sprekers en deelnemers naar de kennis van vandaag en de kansen voor morgen.

Marnix de Romph verzorgt een presentatie over de rol van InEen in dit verband. De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders, -penvoerders en projectleden. De bijeenkomst vindt plaats in de Domus Medica in Utrecht, van 15.00-20.00 uur.

[...]

Veel InEen-leden, met name gezondheidscentra en ROS’en, zijn op enige wijze betrokken bij het ZonMw-programma Op één Lijn. Dit programma richt zich op versterking van de organisatie van samenwerking in de eerste lijn.

Op 13 maart 2014 is de slotbijeenkomst voor de Op één lijn-praktijkprojecten. Dan staan de schijnwerpers op de resultaten. De meest bijzondere en dynamische project- en onderzoeksresultaten van Op één lijn passeren de revue. Zorg dicht bij huis is steeds belangrijker en er is meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners uit de eerstelijnszorg. Tijdens de bijeenkomst kijken sprekers en deelnemers naar de kennis van vandaag en de kansen voor morgen.

Marnix de Romph verzorgt een presentatie over de rol van InEen in dit verband. De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders, -penvoerders en projectleden. De bijeenkomst vindt plaats in de Domus Medica in Utrecht, van 15.00-20.00 uur.

Bijeenkomst Zorg Poort

12 maart 2014

Zorg Poort is een ontmoetings- en discussieplatform over belangrijke thema’s in de zorg voor politici, zorgorganisaties, wetenschappers en journalisten. Twee á drie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Versterking van de eerste lijn is een belangrijk aandachtspunt. Uiteraard is InEen lid van dit platform.

Op 11 maart a.s. was er een bijeenkomst over de decentralisatie. Femke Gronheid, directeur de ROS ZorgImpuls (lid van InEen) schetste de uitdagingen in dat kader in de regio Rotterdam. Ze ging in op de situatie in de wijk Delfshaven. Vervolgens was er een filmpje met twee casussen die zich afspelen in deze wijk. Dan blijkt dat theorie en praktijk soms ver uit elkaar staan. Jantine Kriens, directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte het belang van voortgang in de decentralisatie.

[...]

Zorg Poort is een ontmoetings- en discussieplatform over belangrijke thema’s in de zorg voor politici, zorgorganisaties, wetenschappers en journalisten. Twee á drie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Versterking van de eerste lijn is een belangrijk aandachtspunt. Uiteraard is InEen lid van dit platform.

Op 11 maart a.s. was er een bijeenkomst over de decentralisatie. Femke Gronheid, directeur de ROS ZorgImpuls (lid van InEen) schetste de uitdagingen in dat kader in de regio Rotterdam. Ze ging in op de situatie in de wijk Delfshaven. Vervolgens was er een filmpje met twee casussen die zich afspelen in deze wijk. Dan blijkt dat theorie en praktijk soms ver uit elkaar staan. Jantine Kriens, directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte het belang van voortgang in de decentralisatie.

InEen ziet mogelijkheden in NZa-voorstellen, maar heeft nog veel vragen

20 februari 2014

Vorige week kwam het advies van de NZa uit over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. InEen beraadt zich op haar standpunt en advies aan de minister. InEen ziet mogelijkheden voor het doorontwikkelen van multidisciplinaire en integrale zorg. Ook zijn er nog veel vragen te beantwoorden.

De komende weken voeren we intensief overleg met de partners in het bestuurlijk akkoord eerste lijn. Op 4 maart hebben de leden van InEen de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de voorstellen.

[...]

Vorige week kwam het advies van de NZa uit over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. InEen beraadt zich op haar standpunt en advies aan de minister. InEen ziet mogelijkheden voor het doorontwikkelen van multidisciplinaire en integrale zorg. Ook zijn er nog veel vragen te beantwoorden.

De komende weken voeren we intensief overleg met de partners in het bestuurlijk akkoord eerste lijn. Op 4 maart hebben de leden van InEen de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de voorstellen.

InEen aanwezig op huisartsbeurs

13 februari 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de LHV de Huisartsbeurs in Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis, kunde, ervaring, producten en diensten op het gebied van de huisartsenzorg gedeeld. Het is een congres en vakbeurs in één. Er is een keur aan workshops en lezingen. InEen is op de huisartsbeurs vertegenwoordigd met een stand. Gaat u naar dit evenement? Loop dan even bij ons langs voor een gesprek. Voor meer informatie over de huisartsbeurs, kijk op www.huisartsbeurs.nl

 

[...]

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de LHV de Huisartsbeurs in Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis, kunde, ervaring, producten en diensten op het gebied van de huisartsenzorg gedeeld. Het is een congres en vakbeurs in één. Er is een keur aan workshops en lezingen. InEen is op de huisartsbeurs vertegenwoordigd met een stand. Gaat u naar dit evenement? Loop dan even bij ons langs voor een gesprek. Voor meer informatie over de huisartsbeurs, kijk op www.huisartsbeurs.nl

 

Artikel over huisartsenposten

31 januari 2014

In de Eerstelijns van december 2013 staat een interview met Christel van Vugt, beleidsmedewerker InEen. Zij gaat in op de toekomst van huisartsenposten. ‘Wij willen de samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners verder ontwikkelen en concretiseren’. Lees het artikel.

[...]

In de Eerstelijns van december 2013 staat een interview met Christel van Vugt, beleidsmedewerker InEen. Zij gaat in op de toekomst van huisartsenposten. ‘Wij willen de samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners verder ontwikkelen en concretiseren’. Lees het artikel.

Reactie InEen op Consultatiedocument NZa

24 januari 2014

bekostiging
InEen heeft in een brief gereageerd op het NZa-consultatiedocument ‘Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’. De hoofdlijn van de reactie laat zich samenvatten in de volgende zes punten:

 

 1. Uitgangspunten waaraan de nieuwe bekostiging in de optiek van InEen zou moeten voldoen.
 2. Voorstel om procesafspraken te maken over de doorontwikkeling van de bekostiging zonder nu al het eindmodel voor de bekostiging na 2017 vast te leggen. InEen denkt graag mee over de vormgeving van de procesafspraken.
 3. Voorstel om bij de afbakening van de segmenten rekening te houden met substitutie vanuit andere sectoren, zoals ook in het bestuurlijk akkoord is afgesproken.
 4. Voorstel om de GEZ-module en M&I modules onder te brengen in segment S2.
 5. Voorstel om segment S2 te bekostigen met een vrij tarief per geïncludeerde patiënt – een gemiddeld tarief per patiënt voor alle patiënten met een specifieke aandoening – en een vrij tarief per verzekerde voor de kosten van infrastructuur en organisatie indien er sprake is van een breed multidisciplinair zorgaanbod, zoals bij de huidige gezondheidscentra.
 6. Voorstel om de bekostiging van de acute huisartsenzorg in huisartsenposten los van de seg-menten S1 t/m S3 te regelen.
[...]

bekostiging
InEen heeft in een brief gereageerd op het NZa-consultatiedocument ‘Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’. De hoofdlijn van de reactie laat zich samenvatten in de volgende zes punten:

 

 1. Uitgangspunten waaraan de nieuwe bekostiging in de optiek van InEen zou moeten voldoen.
 2. Voorstel om procesafspraken te maken over de doorontwikkeling van de bekostiging zonder nu al het eindmodel voor de bekostiging na 2017 vast te leggen. InEen denkt graag mee over de vormgeving van de procesafspraken.
 3. Voorstel om bij de afbakening van de segmenten rekening te houden met substitutie vanuit andere sectoren, zoals ook in het bestuurlijk akkoord is afgesproken.
 4. Voorstel om de GEZ-module en M&I modules onder te brengen in segment S2.
 5. Voorstel om segment S2 te bekostigen met een vrij tarief per geïncludeerde patiënt – een gemiddeld tarief per patiënt voor alle patiënten met een specifieke aandoening – en een vrij tarief per verzekerde voor de kosten van infrastructuur en organisatie indien er sprake is van een breed multidisciplinair zorgaanbod, zoals bij de huidige gezondheidscentra.
 6. Voorstel om de bekostiging van de acute huisartsenzorg in huisartsenposten los van de seg-menten S1 t/m S3 te regelen.

Identiteit, imago en reputatie van huisartsenposten

23 januari 2014

Eind 2013 vond het eerste deel van een onderzoek plaats naar de identiteit, het imago en de reputatie van huisartsenposten. Bijna 300 respondenten uit de achterban van de huisartsenposten vulden de enquête in. Er blijkt een groot draagvlak om als huisartsenposten gezamenlijk naar buiten te treden. Tegelijk hecht men aan de eigen identiteit.

InEen laat dit onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in waar de huisartsenposten wel en niet voor staan. Hoe duidelijker dat is, hoe effectiever we de onderlinge samenwerking en de samenwerking in de keten kunnen organiseren. De huisartsenposten zien voordeel in een uniforme uitstraling naar buiten. Tegelijk willen ze ook de eigen identiteit vasthouden en hecht men aan ruimte om zelf beleid en dienstverlening in te vullen. Het blijkt dat huisartsen, triagisten en management elk anders aankijken tegen het functioneren van de huisartsenpost. Hun inschattingen en wensen verschillen.

Het vervolg van het onderzoek bestaat uit een verdieping van de enquêteresultaten. Dit gebeurt in bijeenkomsten met mensen uit de verschillende medewerkersgroepen. De uitkomsten vormen uiteindelijk de bouwstenen voor een concreet positioneringsplan.

 

[...]

Eind 2013 vond het eerste deel van een onderzoek plaats naar de identiteit, het imago en de reputatie van huisartsenposten. Bijna 300 respondenten uit de achterban van de huisartsenposten vulden de enquête in. Er blijkt een groot draagvlak om als huisartsenposten gezamenlijk naar buiten te treden. Tegelijk hecht men aan de eigen identiteit.

InEen laat dit onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in waar de huisartsenposten wel en niet voor staan. Hoe duidelijker dat is, hoe effectiever we de onderlinge samenwerking en de samenwerking in de keten kunnen organiseren. De huisartsenposten zien voordeel in een uniforme uitstraling naar buiten. Tegelijk willen ze ook de eigen identiteit vasthouden en hecht men aan ruimte om zelf beleid en dienstverlening in te vullen. Het blijkt dat huisartsen, triagisten en management elk anders aankijken tegen het functioneren van de huisartsenpost. Hun inschattingen en wensen verschillen.

Het vervolg van het onderzoek bestaat uit een verdieping van de enquêteresultaten. Dit gebeurt in bijeenkomsten met mensen uit de verschillende medewerkersgroepen. De uitkomsten vormen uiteindelijk de bouwstenen voor een concreet positioneringsplan.

 

Artikel over InEen in Arts&Auto

20 januari 2014

In het januarinummer van Arts & Auto staat een aardig artikel over de start van InEen. Met in de intro direct de kern van de boodschap. InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijnszorgverlener versterken. Lezenswaardig.

[...]

In het januarinummer van Arts & Auto staat een aardig artikel over de start van InEen. Met in de intro direct de kern van de boodschap. InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijnszorgverlener versterken. Lezenswaardig.

Brief Agenda voor de Zorg over Regeldruk

17 januari 2014

In ‘Agenda van de Zorg’ (AvdZ) is een groot aantal zorgpartijen verenigd, waaronder InEen. Ze werken gezamenlijk aan een plan van aanpak voor het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. AvdZ gaat voor een voortvarende, niet-vrijblijvende aanpak. Een aantal gezamenlijke uitgangspunten vormt de basis van dit plan van aanpak. Zo zijn er quick wins te boeken door het aantal uitvragen te beperken tot wat echt nodig is.

De AvdZ heeft een brief naar minister Schippers (pdf) gestuurd en wil graag met de minister van gedachten wisselen om zo te kunnen komen tot een succesvol traject.

[...]

In ‘Agenda van de Zorg’ (AvdZ) is een groot aantal zorgpartijen verenigd, waaronder InEen. Ze werken gezamenlijk aan een plan van aanpak voor het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. AvdZ gaat voor een voortvarende, niet-vrijblijvende aanpak. Een aantal gezamenlijke uitgangspunten vormt de basis van dit plan van aanpak. Zo zijn er quick wins te boeken door het aantal uitvragen te beperken tot wat echt nodig is.

De AvdZ heeft een brief naar minister Schippers (pdf) gestuurd en wil graag met de minister van gedachten wisselen om zo te kunnen komen tot een succesvol traject.

Pagina
1
van
1