logo

Over de branche

Meer over de georganiseerde eerstelijnszorg

De eerste lijn is van oudsher een branche met solistisch werkende professionals. In de jaren zeventig zijn de eerste gezondheidscentra ontstaan. In deze centra werd zorginhoudelijk samengewerkt door in ieder geval huisartsen, maatschappelijk werkers en fysiotherapeuten. En vaak meer professionals, want het ging altijd om multidisciplinaire samenwerking. Maar deze drie disciplines moesten minimaal aanwezig zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie, die in het leven is geroepen voor de oprichting van gezondheidscentra.

Ondanks de (beperkte) subsidiemogelijkheden nam de totstandkoming van gezondheidscentra en andere samenwerkingsverbanden niet echt een hoge vlucht. Met uitzondering van nieuwe gemeenten als Zoetermeer Almere, waar nagenoeg alleen gezondheidscentra zijn voor de eerstelijnszorg. Ook in andere Vinex-gebieden werd gestart in gezondheidscentra. Maar over het algemeen bleef solistisch werken bleef lang de norm.

Toenemende noodzaak
In de beginjaren van deze eeuw werd de noodzaak tot meer samenwerking in de eerste lijn voelbaar. De vergrijzing nam sterk toe, de zorgvragen werden complexer en de technologische mogelijkheden namen een hoge vlucht. Dat gevoel van noodzaak tot samenwerking heeft geleid tot de oprichting van het LOVE: Landelijk Overleg Versterking Eerste Lijn. Bestuurders van brancheorganisaties in de eerste lijn zochten elkaar op en gingen samen aan de slag.

Tegelijk ontstonden in 2003 de eerste huisartsendienstenstructuren: organisaties van huisartsen voor de avond-, nacht- en weekenddiensten. Inmiddels huisartsenposten genaamd, die in het hele land aanwezig zijn. Ook zijn de ROS’en ontstaan in 2005: regionale ondersteuningsorganisatie, met als doel de samenwerking in de eerste lijn tot stand te brengen. Enige jaren hadden ze daarnaast ook expliciet de samenwerking in de eerstelijns-ggz als opdracht. Minister Ab Klink (minister VWS van 2007 – 2010) zette zich sterk in op samenwerking voor mensen met een chronische aandoening. Dat had als direct gevolg de oprichting van zorggroepen die ketenzorg leveren voor chronische aandoeningen.

Elkaar kennen en waarderen
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat zorgverleners in de eerste lijn elkaar ontmoetten op allerlei terreinen. Zorgverleners werden zich meer bewust van het nut en noodzaak tot samenwerken. Ze leerden elkaar en elkaars expertise kennen en waarderen. Tegelijk is de afgelopen 10 jaar vanuit de politiek de druk op de eerstelijnszorg zeer sterk toegenomen. “Zorg dicht bij huis” is het streven, met substitutie van de specialistische tweede naar de generalistische eerste lijn.

Ondersteuning
Samenwerken is een groot goed, maar het komt niet vanzelf tot stand. Het vereist organisatie, onderlinge afspraken, vastlegging daarvan, juridische constructies, overleg, enz., enz. Tot 2014 waren er drie aparte organisaties voor samenwerkingsverbanden: LVG (Landelijke Vereniging Gezondheidscentra), LOK (Landelijk Overleg voor Ketenzorg) en VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland). In 2014 zijn deze organisaties gefuseerd tot InEen. InEen ondersteunt de eerstelijnszorgorganisaties op tal van manieren en behartigt hun belangen.

Want: een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van!

Principe akkoord Cao Huisartsenzorg 2015-2017 door de achterbannen van de Cao-partijen goedgekeurd!

08 oktober 2015

Hierbij informeren wij jullie dat de achterbannen van de Cao-partijen het principe akkoord Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017 hebben goedgekeurd. Bekijk hier het akkoord. Dit betekent dat de afspraken in dit Cao-akkoord, afhankelijk van de ingangsdatum, geëffectueerd kunnen worden. De tekst van Cao Huisartsenzorg 2015-2017 (inclusief de salaristabellen) worden z.s.m. gepubliceerd op o.a. de websites van InEen en de LHV.

[...]

Hierbij informeren wij jullie dat de achterbannen van de Cao-partijen het principe akkoord Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017 hebben goedgekeurd. Bekijk hier het akkoord. Dit betekent dat de afspraken in dit Cao-akkoord, afhankelijk van de ingangsdatum, geëffectueerd kunnen worden. De tekst van Cao Huisartsenzorg 2015-2017 (inclusief de salaristabellen) worden z.s.m. gepubliceerd op o.a. de websites van InEen en de LHV.

Artikel over InEen in Arts&Auto

20 januari 2014

In het januarinummer van Arts & Auto staat een aardig artikel over de start van InEen. Met in de intro direct de kern van de boodschap. InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijnszorgverlener versterken. Lezenswaardig.

[...]

In het januarinummer van Arts & Auto staat een aardig artikel over de start van InEen. Met in de intro direct de kern van de boodschap. InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijnszorgverlener versterken. Lezenswaardig.

Pagina
1
van
1