logo

Informatie over lidmaatschap

InEen is een vereniging met leden: huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra (EDC’s), regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).

Dit zijn zeer diverse ledengroepen, met als overeenkomst dat het organisaties zijn in de eerstelijnszorg. Het versterken van de eerstelijnszorg is een gemeenschappelijk belang.

Leden bepalen beleid

De leden van InEen bepalen het beleid. Zij hebben alle zeggenschap en zijn de baas. De leden nemen namelijk de besluiten in de Algemene Ledenvergaderingen. Het bureau van InEen zorgt vervolgens voor de uitvoering.

Eerste lijn in beweging

De eerste lijn is enorm in beweging. Zorg in de buurt, dicht bij de patiënt is momenteel het credo. Liefst met substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts en van de gespecialiseerde GGZ naar de basis-GGZ. De uitvoering ligt dus in de eerste lijn, met samenwerking in de zorg rond de patiënt. Maar samenwerking komt niet vanzelf tot stand. Integendeel. Dat vereist visie, inzet, tijd en specifieke kennis.

Word lid

Bent u een organisatie in de eerstelijnszorg? Overweeg dan het lidmaatschap van InEen. Samen staan we sterk. Volume is nodig om te kunnen optreden als serieuze gesprekspartner. Willen we komen tot geïntegreerde, populatiegerichte eerstelijnszorg, dan zijn de juiste randvoorwaarden noodzakelijk.

Wat kunt u van InEen verwachten?

InEen versterkt, behartigt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn. O.a. door:

 • proactieve belangenbehartiging en politieke lobby
 • stevige onderhandeling voor structurele financiering en goede randvoorwaarden
 • deelname aan diverse landelijke overleggen
 • inzet op verdere ontwikkeling van multidisciplinaire zorg
 • breed platform voor uitwisseling van kennis en informatie
 • verdiepingsbijeenkomsten over actuele ontwikkelingen
 • ondersteuning bij kwaliteitsbeleid, innovatie, onderzoek, bedrijfsvoering en governance
 • wekelijks een weekbericht met relevant nieuws
 • jaarlijkse‘Tweedaagse’: twee dagen verdieping van kennis
 • juridische helpdesk
 • mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop
 • per lid 6 abonnementen op het tijdschrift De Eerstelijns

Downloads

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in lidmaatschap van InEen? Neem dan contact op met Anoeska Mosterdijk, directeur InEen, a.mosterdijk@ineen.nl. Zij staat u graag te woord.