Gezondheidscentra

Gezondheidscentra leveren wijkgerichte, geïntegreerde zorg. Zorg die samenwerking vereist op alle facetten: lichamelijk, psychisch en sociaal. Samenhangende zorg rondom én met de patiënt, aangepast aan de context van die patiënt. Dit vraagt korte lijnen tussen zorgverleners onderling. Veel gezondheidscentra brengen deze professionals letterlijk samen door ze te huisvesten in één gebouw. Maar ook netwerkorganisaties van verschillende professionals in de wijk vormen dergelijke samenwerkingsverbanden.

Er zijn zo’n 60 gezondheidscentra en 25 koepels van gezondheidscentra lid van InEen. Een koepel is een hoofdvestiging met meerdere gezondheidscentra op lokaal niveau. Onder de 25 koepels vallen zo’n 150 centra. Gezondheidscentra met professionals in loondienst zijn op een enkele uitzondering na allemaal lid van InEen. Voor gezondheidscentra met werknemers in loondienst van het gezondheidscentrum is de Cao Gezondheidscentra 2015-2017 van toepassing.

Bekijk ook

VINEX-regeling
Sinds 2009 voert VWS het subsidiebeleid uit voor geïntegreerde eerstelijnscentra in “VINEX”-gebieden. Hiermee is het mogelijk om nog in de bouwfase van een Vinex-wijk gezondheidszorgvoorzieningen te bouwen. Vanaf 2011 is er sprake van “Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties” als vervolg op dit subsidiebeleid. De regeling is mede op verzoek van InEen onlangs weer verlengd en loopt nu tot en met 2018.

BTW compensatie
InEen is met Zorgverzekeraars Nederland overeengekomen dat samenwerkingsverbanden de verschuldigde BTW over hun coördinerende werkzaamheden (overhead binnen ketenzorg en/of de GEZ-module) t/m 2015 onder bepaalde voorwaarden krijgen gecompenseerd. Lees verder.

Contactpersonen