Eerstelijns diagnostische centra (EDC’s)

De eerstelijns diagnostische centra (EDC’s) zijn voortgekomen uit de voormalige huisartsenlaboratoria en hebben zich ontwikkeld tot hoogtechnologische kenniscentra voor diagnostiek voor de eerstelijnszorg. Het dienstenpakket is inmiddels veel uitgebreider dan de klassieke (klinisch chemische en microbiologische) labonderzoeken. Zo bieden de EDC’s ook functieonderzoek en beeldvormend onderzoek en hebben ze een uitgebreid afnamenetwerk.

De belangrijkste aanvragers voor eerstelijnsdiagnostiek (ELD) zijn huisartsen en verloskundigen. Een belangrijk onderdeel van het werk van de EDC’s is advisering over de toe te passen diagnostiek en over de betekenis van specifieke uitslagen. Door middel van Diagnose Toets Overleg (DTO) en het verstrekken en bespreken van spiegelinformatie wordt feedback op aanvraaggedrag geleverd.

Daarnaast leveren EDC’s tal van andere diensten aan eerstelijnsprofessionals, zorggroepen en in toenemende mate ook aan patiënten; bijvoorbeeld door uitslagen via een uitslagenportaal beschikbaar te stellen.

Trombosediensten
Veel EDC’s beschikken ook over een trombosedienst. In de trombosediensten is veel kennis en ervaring beschikbaar over antistollingsbeleid. Ze begeleiden patiënten met een tromboserisico in het monitoren van de antistolling en het doseren van de antistollingsmedicatie. In toenemende mate doen patiënten aan zelfmanagement door zelf hun antistolling te meten, medicatie te doseren en te rapporteren aan hun trombosedienst.

Door het gebruik van nieuwe antistollingsmedicatie (NOAC’s / DOAC’s) veranderen de rol van de trombosedienst en van de huisartsen bij het begeleiden van patiënten met een antistollingsrisico.

Bekijk ook

Contactpersonen