Stichting Sociaal Fonds

InEen beheert als werkgeversorganisatie twee cao’s met daaraan gekoppeld de sociale fondsen van deze cao’s; SSFG en SSFH.

Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden is een goede ondersteuning in de huisartsenpraktijk van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt draagt hieraan bij. Met dit doel hebben werkgevers (InEen en LHV) en werknemers (NVDA, FNV,CNV Zorg & Welzijn, NVvPO) in de cao Huisartsenzorg 2011-2012 afgesproken een sociaal fonds in te stellen. Daartoe richtten zij op 1 november 2012 de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) op met een paritair bestuur. Voor de Cao Gezondheidscentra/AHG is dat Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) opgericht. SSFG is de rechtsopvolger van het Fonds Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra (opgericht in 1980). Beide fondsen werken met sociale partners actief aan verbetering van de arbeidsmarkt, taakherschikking in de eerstelijn, arbeidsverhoudingen, beroepsopleidingen en stagemogelijkheden voor ondersteunend personeel. Kijk voor meer informatie op www.ssfh.nl of ssfg.nl.

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 5 september 2019

Contactpersonen