Cao

InEen beheert als werkgeversorganisatie tevens twee cao’s: de Cao Gezondheidscentra/AHG en de Cao Huisartsenzorg.

De Cao Gezondheidscentra/AHG is van toepassing op werknemers die in loondienst zijn van de gezondheidscentra. De Cao Huisartsenzorg geldt voor werknemers die in dienst zijn van de huisartsenzorg zoals bijvoorbeeld bij de huisartsenposten, de zorggroepen en de dagpraktijken. InEen vormt samen met de LHV de werkgeversdelegatie van de Cao Huisartsenzorg. Als werknemersorganisaties zijn betrokken FNV, NVDA, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO. Bij de Cao Gezondheidscentra/AHG is InEen de enige werkgeverspartij en vormen FNV en Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) de werknemersdelegatie.

CAO GEZONDHEIDSCENTRA/AHG

Cao Huisartsenzorg

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 7 november 2018

Contactpersonen