Sociaal Domein

Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen eerstelijnszorg en het sociale domein cruciaal. Hoe realiseer je die verbinding tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen en de eerstelijnszorg (huisarts, paramedici en farmacie)? Dat is de kern van het werk van InEen en daar draaide het ook om tijdens de conferentie Focus en reflectie op samenwerking in de wijk, georganiseerd door de partijen uit het bestuurlijk akkoord eerste lijn (LHV, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, InEen, KNGF, KNMP, VWS), samen met VNG en ActiZ.

Bekijk ook:

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 8 juni 2017

Contactpersonen