Kwetsbare doelgroepen

Het aantal kwetsbare patiënten in de huisartsenpraktijk stijgt. Dit vraagt van de eerstelijnszorg een focus op de grotere kwetsbare doelgroepen ‘patiënten met psychische klachten die behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg (GGZ)’ en ‘kwetsbare ouderen’. Vraagstukken die hierbij horen zijn:

  • Hoe identificeer je deze kwetsbare patiënten in je huisartsenpraktijk?
  • Hoe richt je de eerstelijns zorg in de eigen praktijk zó in, dat je de zorg voor deze doelgroep op maat, kwalitatief goed en efficiënt kan vormgeven?
  • Hoe bieden we zorgverleners de benodigde regionale ondersteuning, zodat er een lokaal samenhangend netwerk ontstaat?

Gerelateerd document

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 23 november 2017

Contactpersonen