Multidisciplinaire zorg

Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen die langer thuis wonen vragen om nieuwe oplossingen. Veel patiënten verwachten in toenemende mate zorg die rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is hierbij het sleutelwoord. Vanuit het programma multidisciplinaire zorg levert InEen een bijdrage aan het ontwikkelen van een passend zorgaanbod voor specifieke doelgroepen.

De zorg voor deze specifieke doelgroepen vraagt een proactieve, gestructureerde benadering, met een persoonsgericht karakter. Organisatie op wijk- en regioniveau is nodig is om de noodzakelijke samenhang tussen zorgdomeinen te bereiken. De leden van InEen spelen hierbij een cruciale rol door op regionaal én op lokaal of wijkniveau samenwerkingsafspraken met andere partijen te maken. Als onderdeel van het programma multidisciplinaire zorg worden de inhoudelijke bouwstenen voor deze aanpak in beeld gebracht, handreikingen ontwikkeld voor betere samenwerking tussen de zorgverleners, afspraken gemaakt over de noodzakelijke randvoorwaarden en ingezet op ondersteuning van implementatie en het delen van best practices.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen