Interactieve digitale bouwplaats Kwaliteit

De uitvoering van het Kwaliteitsbeleid op Maat omvat een aantal elementen die volgens de metafoor van het ‘bouwen aan kwaliteit’ kunnen worden ingedeeld:

  • Een bouwtekening: De eigen visie van een organisatie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Voordat gebouwd kan worden, moet je als organisatie weten waar je staat.
  • Bouwstenen: Als de breed gedragen visie van de organisatie op kwaliteit is vastgesteld, helpen de bouwstenen om het kwaliteitsbeleid vorm te geven.
  • Gereedschappen: Instrumenten, werkwijzen en methodieken die eerstelijns- en huisartsenorganisaties kunnen gebruiken om hun leden te ondersteunen bij het uitvoeren van het vastgestelde kwaliteitsbeleid.
  • Kwaliteitskenmerken: Deze maken inzichtelijk in hoeverre regionale organisaties over de benodigde kenmerken beschikken om de aangesloten zorgprofessionals en praktijken te ondersteunen bij het leren en verbeteren van kwaliteit.

Via een interactieve bouwplaats op LINK (het ledenplatform van InEen) komen instrumenten, werkwijzen en methodieken beschikbaar die regionale eerstelijns- en huisartsenorganisaties kunnen gebruiken om hun leden te helpen bij het werken aan kwaliteit volgens de principes van het ’Kwaliteitsbeleid op Maat’.

Leden van InEen vinden meer informatie over de ‘interactieve digitale bouwplaats’ op LINK.

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 15 april 2019

Contactpersonen