Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging gaat om 3 zaken: beschikbaarheid van informatie, integriteit van informatie en veiligheid van informatie, oftewel privacy.

Zonder informatie of de juiste informatie kan de kwaliteit van zorgverlening in het geding komen. Daarnaast rust op artsen de plicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens van hun patiënten. Gezien de toenemende digitalisering van informatie (uitwisseling) dient er voldoende aandacht voor informatiebeveiliging om gezonde zorgverlening te waarborgen. Ook de overheid stelt daarom steeds meer eisen aan zorgverleners. Als InEen proberen we hier duidelijkheid in te scheppen en ondersteuning te bieden.

Voor leden is meer informatie beschikbaar.

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 20 maart 2018

Contactpersonen