Informatiebeleid

Door digitalisering, behoefte aan meer transparantie en meer en betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten, is het belang van veilige en afgestemde informatie toegenomen. Steeds vaker kiezen huisartsen in de regio ervoor om dit gezamenlijk binnen de zorggroep op te pakken. InEen ondersteunt de leden daarbij.

ICT-visie

In 2018 heeft InEen met de LHV en NHG een gezamenlijke ICT-visie en bijbehorende agenda van activiteiten vastgesteld. Hierin is beschreven hoe de digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren. De visie sluit goed aan bij het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022, waarin voor het eerst een paragraaf over digitalisering in de zorg is opgenomen.

Samen werken InEen, LHV en NHG aan programma’s en projecten op het gebied van:

  • patiënt en zelfmanagement,
  • huisartsenzorg en praktijkvoering, en
  • multidisciplinaire en regionale samenwerking.

Roadmap

De gezamenlijke roadmap omvat onder meer Project XIS, waarin we toetsbare eisen formuleren voor de systemen die huisartsen in hun dagelijks werk gebruiken, en het programma OPEN, Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland. OPEN zorgt ervoor dat álle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat zijn om vanaf 1 juli 2020 digitaal informatie uit te wisselen met patiënten.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen