Informatiebeleid en benchmark

Informatie en een goede informatievoorziening is de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden voor een adequate bedrijfsvoering. Door digitalisering, behoefte aan meer transparantie en een toename van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten, is het belang van veilige en afgestemde informatie toegenomen.

InEen zet zich in om verschillende ervaringen en beleidslijnen samen te brengen in een gemeenschappelijke visie en te ondersteunen met concrete oplossingen. Het gaat daarbij onder meer om de benchmark huisartsenposten en de benchmark ketenzorg, het ondersteunen van leden bij informatiebeveiliging, om uitwisseling van patiëntgegevens en behandelingsresultaten, maar ook om technische, organisatorische en privacyaspecten die hiermee samenhangen.

Een actuele ontwikkeling is het programma OPEN, Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland, waar InEen samen met LHV en NHG aan werkt. Lees verder

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen