Eerstelijnsdiagnostiek (ELD)

Eerstelijnsdiagnostiek betreft tal van diagnostische onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners; vooral voor huisartsen en verloskundigen. Het scala van diagnostische onderzoeken is breed:

  • Klinisch chemisch onderzoek;
  • Microbiologisch onderzoek;
  • Functieonderzoek;
  • Beeldvormend onderzoek.

Daarnaast bieden de eerstelijns diagnostische centra (EDC’s) een breed pallet aan ondersteunende diensten voor huisartsen en zorggroepen, maar ook voor verloskundigen en patiënten. Een bekende dienst is een uitgebreid afnamenetwerk dichtbij patiënten of zelfs afname thuis. Kennisbevordering, advisering en het bieden van spiegelinformatie zijn andere belangrijke onderdelen uit het dienstenpakket voor de eerste lijn.

De markt is druk in beweging en InEen ondersteunt haar leden, en daarmee de eerstelijnszorg, bij het bewaren van de gewaardeerde positie. Voor de bepalingen zelf zijn er twee verschillende bewegingen in de technische mogelijkheden zichtbaar. Enerzijds zal de schaalvergroting voor routinematige bepalingen zich voortzetten. Er zal voor de bepalingen een consolidatie optreden. Anderzijds zien we een schaalverkleining en decentralisatie. Net als in de rest van de zorg hebben ontwikkelingen in informatietechnologie een grote invloed. EDC’s spelen een belangrijke rol bij het toepassen en implementeren van innovaties in de diagnostiek voor de eerste lijn.

Contactpersonen