Benchmark

InEen publiceert ieder jaar de Benchmark Huisartsenposten en de Benchmark Ketenzorg. Huisartsenposten en zorggroepen aangesloten bij InEen leveren hiervoor hun data aan. De benchmarks bieden spiegelinformatie voor huisartsenposten en zorggroepen en brengen landelijke ontwikkelingen in beeld.


Benchmark Huisartsenposten

De InEen Benchmark Huisartsenposten biedt huisartsenposten sinds 2005 de mogelijkheid om onderling te vergelijken en hun kwaliteit en service verder te vergroten. Op basis van de cijfers van vrijwel alle huisartsenposten in Nederland schetst InEen jaarlijks de landelijke trends.

De online Benchmark Huisartsenposten geeft snel inzicht in de ontwikkelingen in de spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht en weekend. In hoe de bereikbaarheid van de huisartsenposten zich ontwikkelt bijvoorbeeld, hoeveel triagisten en (regie)artsen er werken en hoeveel mensen bellen, op de huisartsenpost worden gezien of thuis worden bezocht door de huisarts.

Benchmark Ketenzorg

In 2010 verscheen de eerste Benchmark Ketenzorg. De registratie van indicatoren geeft een duidelijk beeld van de programmatische zorg bij chronische aandoeningen. De benchmark biedt huisartsenzorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden ontwikkelde, is de benchmark een belangrijke bron van spiegelinformatie. In 2018 zijn patiëntervaringen en een innovatieset van indicatoren toegevoegd, wat bijdraagt aan de praktische waarde van de benchmark.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen