Werkdruk op de huisartsenpost

De huisarts heeft te maken met een complexere zorgvraag, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenden (ANW). Deze complexere vraag, in combinatie met een toeloop van patiënten in de ANW vergt veel van de (dienstdoende) huisarts. De werkdruk is op de huisartsenposten te hoog, zowel bij de huisartsen als bij het ondersteunend personeel.

Huisartsenposten wringen zich in bochten om creatieve oplossingen te bedenken binnen de huidige bekostigingsruimte, om goede kwaliteit van huisartsenzorg in de ANW te garanderen én de zorgprofessionals aan zich te (blijven) binden.

Wat willen de huisartsenposten en huisartsen:

  1. Allereerst natuurlijk kwaliteit van zorg garanderen!
  2. Meer financiële bewegingsruimte om lokaal de juiste oplossingen structureel door te voeren.
  3. Inzetten op taakherschikking (waar ook structurele financiering voor nodig is).
  4. Een overzichtelijk aantal diensten per huisarts met voldoende tijd voor de patiënt.

In het dossier werkdruk op LINK en op https://praktijkvoorbeeldenanw.lhv.nl/ vindt u onder andere informatie die u kan inspireren bij het inzetten van oplossingen op de huisartsenpost.

Relevante documenten

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 8 november 2018

Contactpersonen