Ketenpartners

Op deze pagina treft u informatie aan die u kan ondersteunen bij het maken of vernieuwen van samenwerkingsafspraken of het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Leden vinden meer informatie op LINK. Indien u geen lid bent van InEen kunt u contact opnemen via info@ineen.nl.
We onderscheiden zes ketenpartners in de acute zorg, te weten:

HAP + Ambulancezorg

In alle regio’s werken huisartsenposten en ambulancezorg met elkaar samen.

HAP + Acute GGZ

In de meeste regio’s hebben huisartsenposten samenwerkingsafspraken met de crisisdienst GGZ. Onder andere door de stelselwijziging en de ambulantisering van de GGZ verandert de vraag naar zorg op de huisartsenpost.

HAP + SEH

De afgelopen jaren hebben huisartsenposten en spoedeisende hulp van ziekenhuizen geïnvesteerd in samenwerking. Wanneer de huisartsenpost zich in het ziekenhuis bevindt, ontvangt de huisartsenpost in veel situaties de binnenlopers buiten kantooruren. De triagist van de huisartsenpost bepaalt welke zorg nodig is: huisartsenzorg of specialistische zorg.

HAP + Acute ouderenzorg

Ouderenzorg is volop in beweging. Dit heeft consequenties voor de vraag naar zorg op de huisartsenpost en de samenwerking tussen de huisartsenpost en instellingen die verpleging, verzorging en thuiszorg bieden.

HAP + Farmaceutische spoedzorg

Na ongeveer de helft van alle consulten op de huisartsenpost wordt een recept uitgeschreven. Het is dus belangrijk dat er voorzieningen zijn om de medicatie te kunnen verstrekken.

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 13 juni 2017

Contactpersonen