Fusie Stichting GAZO en stichting gezondheidscentrum Diemen Zuid en Diemen Noord

4 mei 2020


Per 1 mei 2020 fuseert de Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) met de Stichting Gezondheidscentrum Diemen Zuid en de Stichting Gezondheidscentrum Diemen Noord.

Een fusie van deze stichtingen lag voor de hand, aangezien de dienstverleningen gelijk zijn en de gezondheidscentra geografisch dicht bij elkaar liggen. Door schaalvoordeel kan overhead efficiënter ingezet worden en kan inhoudelijk beter samengewerkt worden. Hierdoor kan gezamenlijk gewerkt worden aan een optimale kwaliteit van zorg. Het versterken van de regionale positie van de huisartsenzorg past in een bredere landelijke trend van versterking van de organisatiegraad van de eerstelijn.

Meer informatie op de website van GAZO