Oproep: deel goede voorbeelden voor hervatten GGZ-zorg

1 mei 2020

Het aantal GGZ-consulten in de huisartsenpraktijk en verwijzingen naar de generalistische basis GGZ (gb-GGZ) en specialistische GGZ (s-GGZ) is sinds de coronapandemie drastisch afgenomen. Een zorgelijke ontwikkeling, zo vinden onze leden én de landelijke brancheverenigingen LHV, GGZ Nederland, InEen en de IGJ.

Deze uitgestelde zorgvraag kan leiden tot verergering van klachten en een stuwmeer aan zorgvragen. Iets wat gezien de kwetsbaarheid van deze doelgroep niet wenselijk is. Bovendien is dit helemaal niet nodig. Juist nu zijn er geen of minder wachtlijsten. Gelukkig zijn er regionaal en op praktijkniveau wel initiatieven om de stroom in de GGZ-keten weer op gang te brengen. We roepen jullie op om deze te delen. Bijvoorbeeld:

  • Het in beeld brengen en benaderen van kwetsbare groepen;
  • Samenwerking en verwijzing in de GGZ-keten;
  • Het inrichten van de reguliere zorg.

InEen, LHV en GGZ Nederland maken deze voorbeelden beschikbaar voor alle betrokkenen in de keten. Daarnaast werken we aan een overzicht met tips en aandachtspunten. We hopen hiermee een impuls te geven aan het hervatten van de reguliere GGZ-zorg. Heb je een voorbeeld of ervaring die je wilt delen? Mail dan naar Renske Neumann