FAQ declaratie telefonische en videocontacten bij huisartsenposten

1 mei 2020

We krijgen veel vragen van huisartsenposten over de declaratie van videobellen en telefonische contacten met de patiënt. De NZa laat weten dat videobellen door de huisarts zowel in als buiten coronatijd als consult gedeclareerd mag worden indien voldaan aan de richtlijnen van de KNMG.
Tijdens de coronacrisis mag het telefonische contact door de huisarts eventueel als consult gedeclareerd worden. Ook ZN meldt dat het telefonische consult is bedoeld als 1ste contactmoment tussen de huisartsenpost en patiënt. Dit gebeurt door de triagist, niet zijnde de huisarts. Indien na de triage wordt geoordeeld dat de huisarts de patiënt moet zien, dan volgt hierop een consult. Normaal gesproken zou dit contact op de huisartsenpost plaats hebben, maar dat is in deze tijd vaak niet mogelijk. In dat geval bestaat de mogelijkheid om het consult op afstand tot stand te brengen tussen huisarts en patiënt. Hiervoor kan dan de prestatie consult in rekening worden gebracht, mits is voldaan aan de randvoorwaarden voor betreffend contact. Zie ook het algemene bericht van de NZa. Advies is om dit te bespreken met de preferente zorgverzekeraar, ook vanwege de directe relatie met de verschoven productmix en een tariefaanpassing die door veel huisartsenposten is aangevraagd.

Deze en andere vragen over bekostiging in coronatijd hebben we in deze FAQ bijeengebracht. Vragen? Mail naar Margot Lenos (InEen)