Vragen en antwoorden over afspraken financiering corona

24 april 2020

Vorige week werden de landelijke afspraken over de financiering van coronakosten en de NZa-beleidsregels hierover bekendgemaakt. De vele vragen die wij hierover ontvingen hebben we verwerkt in dit FAQ-document.

Veel vragen gaan over het invoeringsmoment van declaratie voor de corona-daglocaties. ZN heeft InEen laten weten dat HDS‘en die gestart zijn met corona-daglocaties vóór het moment dat de landelijke afspraken tot stand kwamen het passantentarief met terugwerkende kracht vanaf 1 maart kunnen declareren.

Op 1 mei levert Vektis de prestaties uit aan verzekeraars, waarna het binnen enkele werkdagen is ingericht bij de verzekeraars. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, raden verzekeraars aan zo spoedig mogelijk te declareren. Ontstaan er toch problemen, richt je dan tot je preferente verzekeraar.

Heb je hier vragen over? Mail naar Margot Lenos (InEen)

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen