Jaarverantwoording mag later vanwege coronacrisis

3 april 2020

Zorginstellingen krijgen vier maanden extra tijd om hun jaarverslagen en financiële publicaties aan te leveren. Dat hebben het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 30 maart jl. bekendgemaakt.

Normaal moeten zorginstellingen hun publicaties jaarlijks voor 1 juni aanleveren bij het ministerie van VWS. De termijn is voor dit jaar verschoven naar 1 oktober 2020. Dit om de instellingen te ontzien nu zij hun handen al vol hebben aan het coronavirus.

Het uitstel geldt voor zorginstellingen (ook de regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn hun jaarverantwoording aan het ministerie van VWS te sturen.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen