VWS ondersteunt oplossing voor meer inzicht in medische gegevens op HAP

26 maart 2020

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) zijn de actuele medische gegevens van ongeveer 8 miljoen Nederlanders beschikbaar op de huisartsenpost. Zij hebben de hiervoor vereiste toestemming gegeven. Een klein deel van de Nederlanders heeft hiervoor expliciet geen toestemming gegeven, een veel groter deel heeft nog geen keuze gemaakt. Informatie over de actuele medische situatie helpt bij een snelle triage en het leveren van goede zorg, juist onder deze omstandigheden. Daarom onderzoeken InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie samen met het ministerie van VWS hoe medische gegevens van de huisarts uitsluitend voor de duur van de coronacrisis snel beschikbaar gemaakt kunnen worden op de huisartsenpost. In de brief die minister Hugo de Jonge gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, geeft hij aan dat op verzoek van de koepels en de Patiëntenfederatie wordt bekeken op welke wijze omgegaan kan worden met het toestemmingsvereiste voor het beschikbaar maken van huisartsinformatie voor huisartsenposten.

Er wordt gewerkt aan een constructie met tijdelijke veronderstelde toestemming (Corona-opt in) voor die mensen die nog geen toestemmingskeuze kenbaar hebben gemaakt. Hierbij blijft de mogelijkheid voor een opt-out bestaan. Gegevens van patiënten die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen uitwisseling van hun gegevens, zullen niet beschikbaar zijn of komen op de huisartsenpost. De taskforce waarin de koepels, Patiëntenfederatie, ZN, VZVZ en VWS samenwerken kan nu op volle kracht vooruit. De taskforce werkt de juridische, organisatorische en technische aspecten uit. VWS bekijkt met de toezichthouders welke juridische randvoorwaarden voor deze tijdelijke oplossing moeten gelden, zodat de oplossing binnen enkele weken kan worden opgeleverd.

Ook op de spoedeisende hulp (SEH) is behoefte aan huisartsinformatie. Bekeken wordt of de Corona-opt in ook voor het toegankelijk maken van huisartsinformatie voor de SEH kan gelden. Daarom neemt nu ook de NVZ deel aan de taskforce.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen