Herregistratie van het diploma triage in tijden van corona

25 maart 2020

Nascholingen zijn vanwege corona geannuleerd en de focus op de post ligt op het bieden van zorg. Om te voorkomen dat triagisten door de huidige noodsituatie de bevoegdheid om hun functie uit te oefenen verliezen, is het mogelijk om de herregistratie-verplichting voor triagisten uit te stellen. Misgelopen scholing kan tot een half jaar na de oorspronkelijke herregistratiedatum gevolgd worden. De datum van herregistratie wordt met terugwerkende kracht verleend. Voldoet een triagist reeds aan de herregistratie-eisen dan is herregistreren gewoon mogelijk via Calibris Advies. De eerstvolgende herregistratieronde staat gepland op 10 april (het diploma verloopt tussen 11 april en 3 juli 2020/ deadline inleverdatum 27 maart 2020).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen