Coronazorg: lessen uit Brabant

25 maart 2020

Overal in het land krijgt de coronazorg vorm. Huisartsen en huisartsenposten in Brabant gaan daarin voorop. Samen met de tweede lijn en binnen ROAZ’en hebben zij al oplossingen gezocht en gevonden om de patiëntenstromen in goede banen te leiden en de samenwerking te optimaliseren. Wat leren hun ervaringen ons? De LHV deelt de ervaringen uit de crisisteams in Brabant.

In alle drie de Brabantse regio’s loopt de coronazorg in ANW-uren via de huisartsenposten en overdag via de huisartsenpraktijken. De eerste weken werden de praktijken en vooral de huisartsenposten overspoeld door telefoontjes van bezorgde burgers. Landelijk nieuws waarop de regio niet kon anticiperen, zorgde verschillende keren voor een piek. Die telefonische drukte stabiliseert nu.

Dagpraktijken
In de dagpraktijken is de reguliere zorg afgeschaald. Mensen met uitstelbare en niet urgente zorgvragen worden niet in de praktijk gezien in verband met besmettingsgevaar. De meeste vragen, zowel over corona als over andere zaken, worden telefonisch afgehandeld. In een enkel geval wordt een van corona verdachte patiënt gezien in een apart spreekuur door een huisarts in volledige PBM en gescheiden van patiënten met andere klachten. Sommige praktijken organiseren dit samen, andere regelen dit zelf.

In de dagpraktijken is het nu relatief rustig, het accent ligt op telefonische triage en consulten en er worden voorbereidingen getroffen voor de volgende, grotere besmettingsgolf die wordt verwacht. Het uitgangspunt is dat praktijken voorbereid zijn om op te schalen als dat nodig is. In een aantal gevallen is het wenselijk dat dit in hagro-verband gebeurt. De circa 30 hagro’s in Midden-Brabant zijn bijvoorbeeld opgedeeld in 9 clusters. Ieder cluster bekijkt hoe er opgeschaald gaat worden of is daar al mee bezig. Patiënten met en zonder virale klachten worden in een gescheiden stroom gezien. De LHV heeft op basis van de ervaringen in Brabant tips voor huisartspraktijken gepubliceerd.

Huisartsenposten
De huisartsenposten in de provincie hebben de patiëntenstromen al gescheiden of zijn daarmee bezig. Hoe ze dat doen, hangt af van de lokale situatie en de huisvesting. Zijn er meer posten of niet, Kun je patiëntenstromen scheiden in het gebouw, zitten post en SEH in 1 gebouw of vleugel van het ziekenhuis en kan er worden samengewerkt?

In Midden-Brabant wordt de huisartsenpost in Waalwijk bijvoorbeeld gebruikt als ‘virale post’, en worden allen andere patiënten ontvangen op de huisartsenpost in Tilburg. Als de stroom patiënten met een mogelijke coronabesmetting toeneemt, kan opgeschaald worden naar een 24/7 opening van de huisartsenpost. Dat is op dit moment nog niet nodig.

In Noordoost-Brabant is ook gekozen voor een virale en een niet-virale huisartsenpost. In het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben de huisartsenpost en de SEH de logistiek samen ingericht.

De huisartsenpost in Etten-Leur heeft in een paar dagen een complete verhuizing naar de buitenpoli van het ziekenhuis gerealiseerd omdat de eigen locatie geen ruimte bood voor het scheiden van patiëntenstromen. Maandagochtend om 8 uur sloot de oude locatie, maandagmiddag om 17 uur opende de nieuwe locatie.

De rol van huisartsen in de coronazorg
Huisartsen en huisartsenposten in Brabant hebben de telefonische en fysieke triage van patiënten met luchtwegklachten goed op orde. In de praktijk leidt dat ertoe dat maar een klein aantal patiënten gezien wordt in de dagpraktijk en dat ook de toestroom op de posten beperkt is. Mensen die niet langs hoeven te komen, worden op afstand gemonitord. Als hun klachten ernstiger worden, volgt in veel gevallen een directe verwijzing naar de SEH. Die verwijzingen zijn terecht, melden de SEH’s.

Voor huisartsen is dit wel een dilemma in hun eigen praktijk: zij hebben het minder druk en kunnen toch geen reguliere (chronische) zorg bieden in verband met besmettingsgevaar. Dat voelt niet goed en brengt ook inkomensvraagstukken met zich mee. LHV, VPH en InEen zijn over dat laatste in gesprek met de NZa en ZN.

Tegelijkertijd ontstaat er mogelijk wel een nieuwe rol voor de huisartsen. Zij zijn de ‘linking pin’ naar heel kwetsbare en palliatieve patiënten in hun praktijk en kunnen vaak tijdig met hen het gesprek aangaan over hun wensen met betrekking tot de vorm van behandeling bij een coronabesmetting.

Tips vanuit de huisartsencrisisteams voor huisartsenposten en -organisaties

  • Neem de huisartsen goed mee in de ontwikkelingen en de te nemen stappen, leg deze niet van bovenaf op.
  • Realiseer je dat huisartsen ‘in de frontlinie’ werken en dat dit zorgen met zich meebrengt over persoonlijke veiligheid en veiligheid van medewerkers. Duidelijkheid over bijvoorbeeld PBM is daarom essentieel.
  • Voor huisartsenposten is een goede samenwerking en afstemming met de SEH essentieel. Ook als de post niet in het ziekenhuis gehuisvest is.
  • De Spoed HAG heeft een filmpje gemaakt over de triage door huisartsen bij COVID-19.
  • Zit je bij of in het ziekenhuis, zorg er dan voor dat de huisartsenpost meegenomen wordt in het opschalingsmodel van het ziekenhuis. Achteraf is het lastig om daarin nog een plek te krijgen.
  • Gebruik het crisisteam om regionale problemen landelijk onder de aandacht te brengen als dat nodig is.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen