Regelgeving bij tijdelijke inzet van professionals

20 maart 2020

InEen krijgt van verschillende leden vragen over het inzetten van professionals die momenteel niet in loondienst zijn. In dit bericht lees je waar je rekening mee moet houden bij het inzetten van deze professionals.

Bij het laten uitvoeren van taken door professionals is het belangrijk om:

  1. Als zorgaanbieder in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) je te vergewissen van de identiteit van de professional (is degene wie hij zegt dat hij is en kan hij wat hij zegt dat hij kan).
  2. Als zorgaanbieder je ervan te vergewissen of de professional bevoegd en bekwaam is voor zijn taak. Wanneer een professional bekwaam wordt geacht door de zorgaanbieder maar niet bevoegd is moet je als zorgaanbieder contractueel vastleggen onder wiens inhoudelijke verantwoordelijkheid de professional bij het uitvoeren van zijn of haar taak valt. Daarbij heeft de professional een eigen handelingsverantwoordelijkheid.

Meer informatie over het juridische kader vind je in bijlage 1 van de Handreiking inzet medisch student op de huisartsenpost

Welke arbeidsovereenkomst bied je een professional die niet in dienst is?

  1. Een oproepovereenkomst lijkt het meest voor de hand te liggen. Dit zijn bijvoorbeeld nul uren overeenkomsten, min-max overeenkomsten en overeenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de eerste zes maanden is uitgesloten.
  2. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) geeft werkgevers 'regels' mee voor dit type contract. Denk aan het uiterste moment waarop een oproepkracht kan worden opgeroepen voor een dienst,wanneer je als werkgever de oproepkracht een vaste arbeidsomvang moet aanbieden en hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd je als werkgever aan de werknemer mag aanbieden. Zie ook de FAQ over de WAB.
  3. Het advies is deze tijdelijke professionals niet meer te belonen dan de in dienst zijnde professionals van dezelfde discipline.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen