LHV, VPH en InEen in overleg over vergoeding meerkosten en inkomensderving corona

20 maart 2020

LHV, VPH en InEen hebben deze week gezamenlijk een verzoek bij de NZa en verzekeraars neergelegd voor vergoeding van meerkosten en inkomensderving in verband met corona. Afgelopen week heeft hierover meermaals constructief overleg plaatsgevonden met de NZa en ZN/verzekeraars en zijn verschillende opties verkend. Partijen zoeken met spoed uit welke mogelijkheden er zijn voor snelle invoering van oplossingen. Het gaat om meerkosten en inkomensderving van de individuele huisartsen, maar ook om meerkosten en/of inkomensderving bij HDS’en, gezondheidscentra, teruglopende productie van diverse zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten, GGZ en EDC’s. Oplossingen waaraan gedacht wordt zijn onder andere:

  • Versoepeling van de voorwaarden voor declaratie van tarieven voor intensieve zorg, zodat dit tarief gedeclareerd kan worden voor visites van coronapatiënten.
  • Tijdelijke opslag van het inschrijftarief huisartsen voor meerkosten en inkomstenderving. Gekeken wordt of er een landelijke regeling komt ten behoeve van inkomstenderving van zorgaanbieders.
  • Tijdelijk opschorten en/of coulance van contractuele voorwaarden en resultaatafspraken voor declaratie van o.a. ketenzorg, modules, vernieuwingsprojecten en ICT-projecten.
  • Verzoeken om tussentijdse verhoging van HDS-budgetten in verband met grote meerkosten die veel posten momenteel maken in verband met corona. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van artikel 4.7 van de HDS-beleidsregel. Wij adviseren HDS’en om hierover spoedig contact te leggen met hun verzekeraar(s). Bij de NZa is het verzoek neergelegd de maximaal 110%-regeling te versoepelen.
  • Adequate vergoeding voor posten die overdag open gaan.
  • Regeling voor praktijken en organisaties die in de financiële problemen komen.

Wij informeren jullie spoedig over de voortgang en mogelijke afspraken hierover. Heb je vragen? Neem contact op met Judith van Duren (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen