Informatie over de organisatie van coronazorg

19 maart 2020

Huisartsen en hun team staan in de frontlinie als het gaat om de bestrijding van het coronavirus. Bestuurders van huisartsenposten nemen hun verantwoordelijkheid en organiseren op regionaal niveau de benodigde zorg. Zorggroepen zetten hun organisatiekracht op verschillende manieren in om het praktijkteam te ondersteunen. Door beeldbellen te organiseren bijvoorbeeld, of met inzet van POH’s noodzakelijke chronische zorg voortgang te laten vinden.

Op landelijk niveau doet InEen er alles aan om haar leden hierbij te helpen. Daarin werken we nauw samen met de LHV en het NHG, andere zorgkoepels en het ministerie van VWS. Ook is er contact met de NZa en de IGJ. Onze inspanningen zijn erop gericht die randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn om huisartsen, huisartsenposten, en gezondheidscentra hun belangrijke werk te laten doen. Daarvoor zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, maar moet bijvoorbeeld ook tijdelijk regelgeving worden aangepast, extra mankracht en financiering worden ingezet of zorg op afstand worden ingericht.

Meer informatie

In het kennisbankdossier Corona op het ledenplatform LINK vinden InEen-leden informatie over de organisatie van coronazorg en voorbeelden van collega-organisaties.

Medisch-inhoudelijke en actuele informatie is beschikbaar in het NHG-dossier Corona, op de website van het RIVM en de website van de LHV.

Voor iedere Nederlander die vragen heeft is het publieksnummer 0800-1351 dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur. Thuisarts.nl biedt betrouwbare informatie die helpt om te bepalen of contact met de huisarts nodig is. Op de sites van de verschillende huisartsenposten in Nederland is ook veel informatie te vinden.200409-mail-corona-opt-in-aan-HDSen.pdf

Bekijk ook

01-05-2020 - FAQ declaratie telefonische en videocontacten bij huisartsenposten
01-05-2020 - Oproep: deel goede voorbeelden voor hervatten GGZ-zorg
24-04-2020 - Vragen en antwoorden over afspraken financiering corona
10-04-2020 - Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders
08-04-2020 - Binnenkort meer huisartswaarneemgegevens beschikbaar bij huisartsenpost en SEH
03-04-2020 - Jaarverantwoording mag later vanwege coronacrisis
30-03-2020 - Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen voor coronapatiënten
26-03-2020 - VWS ondersteunt oplossing voor meer inzicht in medische gegevens op HAP
25-03-2020 - Coronazorg: lessen uit Brabant
25-03-2020 - Afspraken over paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis
25-03-2020 - Reeks gratis en geaccrediteerde webinars COVID-19
25-03-2020 - Herregistratie van het diploma triage in tijden van corona
24-03-2020 - Thuiswerken door triagisten
20-03-2020 - Regelgeving bij tijdelijke inzet van professionals
20-03-2020 - Inzet en oplossingen voor beeldbellen en videoconsulten
20-03-2020 - LHV, VPH en InEen zijn in overleg met NZa en ZN/verzekeraars over vergoeding meerkosten en inkomensderving corona

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen