Stappenplan voor het oprichten van een cliëntenraad

30 januari 2020

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Deze verplicht huisartsenorganisaties die vanuit de Wkkgz zijn aangemerkt als instelling en van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen een cliëntenraad te hebben. InEen en LHV hebben een stappenplan ontwikkeld om invulling te geven aan een cliëntenraad.

InEen heeft zich, samen met de LHV en andere eerstelijnsorganisaties, hard gemaakt voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders. Door deze lobby is de norm voor zorgaanbieders in de eerste lijn verhoogd van 10 naar meer dan 25 betrokken zorgverleners. Hierdoor wordt het grootste deel van de huisartsenpraktijken uitgezonderd. Wel zullen de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten een cliëntenraad moeten instellen. Het stappenplan helpt om op een gestructureerde wijze invulling te geven aan een cliëntenraad .

Download het stappenplan


Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen