Aandachtspunten bij de integratie van chronische zorgprogramma's

16 oktober 2019

Ruim tachtig leden en andere belangstellenden lieten zich tijdens een themabijeenkomst van InEen op 8 oktober informeren over de integratie van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen. Voorbeelden van bestaande trajecten in het land passeerden de revue. De bijeenkomst werd door InEen ook benut om de contouren van een denkraam voor de integratie van zorgprogramma’s te presenteren. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Het programma van de themabijeenkomst bestond uit een mix van plenaire gastsprekers, korte pitches van regionale projecten en workshops waarin deelnemers uitvoeriger met deze initiatieven en met elkaar in gesprek konden gaan. De uitkomsten laten zich samenvatten in vier belangrijke aandachtspunten bij de integratie van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen, te weten: persoonsgerichte zorg, een integraal aanbod, het inschatten van zorgzwaarte en samenwerken. Op de website van De Eerstelijns staat een uitvoerig verslag van de Themabijeenkomst.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen