Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020 is goedgekeurd

25 juni 2019

Het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020 is door de achterban van alle betrokken cao-partijen bij meerderheid van stemmen goedgekeurd. Dit betekent dat de afspraken in het akkoord kunnen worden geëffectueerd, waaronder de structurele loonsverhoging per 1 juli 2019 met 3%. De cao-tekst (inclusief de salaristabellen) volgt zo spoedig mogelijk. Vragen? Mail naar Michaela de Gelder (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen