Vacatures bestuur InEen

19 juni 2019

InEen heeft twee vacatures voor nieuwe bestuursleden. Het gaat om de portefeuille 'Kwaliteit en Multidisciplinaire zorg' en de portefeuille 'Regionalisering en Personeel & Arbeid'. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt gezocht naar twee vrouwelijke bestuurders, waarvan er minstens één ook huisarts is. Leden kunnen hun interesse kenbaar maken via db@ineen.nl, voorzien van een recent CV. Dit kan tot vrijdag 5 juli.

Profiel nieuwe bestuursleden
Statutair is vastgelegd dat er ‘tenminste zoveel huisartsen of andere zorgverleners deel uitmaken van het bestuur als overeenkomt met de helft van het aantal bestuursleden minus één’. Verder zijn er statutair geen specifieke eisen opgenomen. Het bestuur streeft wel naar een regionale spreiding van bestuursleden. Ook streeft het bestuur naar een goede verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke bestuursleden.

Bij de fusie tot InEen zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot het functioneren van het bestuur:
— het bestuur heeft nauwe betrokkenheid met het reilen en zeilen van de diverse ledengroepen en neemt geen afstandelijke positie in.
— het bestuur moet binnen InEen tussen Algemene Vergadering en werkorganisatie ook met gezag een positie ‘boven de partijen’ kunnen innemen.

Profielschetsen
Portefeuille 'Kwaliteit en Multidisciplinaire zorg'
Portefeuille 'Regionalisering en Personeel & Arbeid'

Proces tot benoeming
De benoemingscommissie bestaat uit:
— Johanneke Mostert, directeur-bestuurder St. Gezondheidscentra Haarlemmermeer en Huisartsenpost Haarlemmermeer
— Martijn van der Werff, bestuurder Dokterszorg Friesland
— Kien Smulders, bestuurder Huisartsen Gelderse Vallei
— Maarten Klomp, zorggroep DOH en bestuurslid InEen
— Eugen Zuiderwijk, algemeen directeur van KetenzorgNU en bestuurslid InEen

Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen, ondersteunt en adviseert de commissie. Leden van InEen kunnen hun interesse voor een bestuursfunctie kenbaar maken via db@ineen.nl, voorzien van een recent CV. Mail bij vragen naar Anoeska Mosterdijk.