Principeakkoord: van Cao Gezondheidscentra naar Huisartsenzorg

6 mei 2019

Vrijdag 3 mei is een principeakkoord bereikt voor de groep werknemers die overgaan van de Cao Gezondheidscentra naar de Cao Huisartsenzorg. Het principeakkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de achterbannen van InEen, NVDA en FNV Zorg & Welzijn. InEen organiseert hiervoor op korte termijn een werkgeversvergadering voor de gezondheidscentra.

Wanneer alle achterbannen het principeakkoord goedkeuren, is de bedoeling dat de Cao Huisartsenzorg vanaf 1 juni 2019 van toepassing is voor deze groep werknemers.

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg

Op 17 april is ook een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg die loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Dat principeakkoord wordt tijdens een extra ALV op dinsdag 28 mei voorgelegd aan de leden van InEen.

Toelichting

In een communicatiebericht informeren de betrokken cao-partijen InEen, NVDA en FNV Zorg & Welzijn de werkgevers en werknemers van de gezondheidscentra over het principeakkoord. Hierin staat ook wat de beëindiging van de Cao Gezondheidscentra/AHG betekent voor werknemers die niet overgaan naar de Cao Huisartsenzorg en hoe hun arbeidsvoorwaardelijke positie nu en in de toekomst wordt geborgd.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen