Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020

30 april 2019

Op 17 april jl. is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg die loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Een belangrijk uitgangspunt voor de cao-partijen is dat de huisartsenzorg aantrekkelijk moet zijn en blijven voor medewerkers.

Er is een structurele loonontwikkeling van 6% afgesproken, die in twee stappen wordt doorgevoerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de ondersteuning van werkgevers en werknemers in de zorg. Onder meer door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de (toekomstige) werknemer in de huisartsenzorg, het uitvoeren van het programma duurzame inzetbaarheid ’fluitend naar het werk’, het ontwikkelen van een toegankelijk, eenduidig en praktisch communicatiekanaal (cao-app) binnen de sector en het versterken van het arbeidsmarktbeleid .

Nieuw is dat de functie van praktijkmanager wordt opgenomen in de functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Tijdens de looptijd van de cao worden nog eens vier functies (her)beschreven en(her)gewaardeerd voor opname in de FWHZ, te weten doktersassistent (inclusief de spreekuurondersteuner), praktijkondersteuner huisartsenzorg, verpleegkundig specialist en physician assistant.

Download voor meer informatie het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020.

De komende tijd leggen de cao-partijen het principeakkoord voor aan hun achterban. InEen-leden stemmen hierover tijdens een extra ALV op dinsdag 28 mei. Meer informatie en aanmelden exclusief voor InEen-leden.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen