Gespreks- en rekeninstrument voor zorg aan kwetsbare ouderen

4 april 2019

Hoe kun je vanuit verschillende disciplines en domeinen komen tot een bestendige integrale aanpak van de zorg voor kwetsbare ouderen? Hoe weeg je elkaars inzet af en stel je vast wat de meerwaarde is van een bepaalde zorgaanpak? Binnen het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen, onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis, is een praktisch gespreks- en rekeninstrument ontwikkeld.

Het gespreks- en rekeninstrument wordt getest in West-Friesland, Purmerend en Maastricht. Frank Amory, programmamanager ouderenzorg bij ZIO (regio Maastricht) heeft er hoge verwachtingen van. De pilots bestaan uit twee regionale sessies. In de eerste sessie stellen de deelnemers aan de hand van een stappenplan vast hoe ze samen (een deel van) de ouderenzorg in hun regio zouden willen vormgeven. In de tweede sessie gaan ze met elkaar in gesprek over wat de gewenste aanpak kost en vooral ook wat het oplevert. Daarbij wordt zowel de financiële, als de maatschappelijke opbrengst in ogenschouw genomen. “We zijn bij ZIO al langer bezig met integrale ouderenzorg”, zegt Armory. “Ik zie de pilot als een update, want de tijden veranderen. Hanteren we nog wel de juiste manier om kwetsbare ouderen te ondersteunen? Amory vindt het belangrijk om stil te staan bij de toekomst. “Er komt nogal wat op ons af. Hoe vinden we een goede balans tussen kosten en baten?”

Gestructureerde aanpak

ZIO wil in de pilot ook onderzoeken of het nodig is de scope van de samenwerking te verbreden. Is iedereen aangehaakt? Amory: “We zijn van oudsher gefocust op samenwerking met VVT en ziekenhuis. Hebben we het sociaal domein en de GGZ wel voldoende belicht in onze regio?” Met het oog daarop zet ZIO de pilot breed in. Behalve huisartsen en praktijkondersteuners zijn onder meer de wijkverpleegkundigen, de trajectbegeleider dementie, fysiotherapeuten, diëtisten en de betrokkenen bij GGZ en sociaal werk uitgenodigd. Met deelnemers vanuit het platvorm Burgerkracht Limburg heeft ook de patiënt een stem. De deelnemers komen uit verschillende werelden, met elk een eigen taal en visie. Amory verwacht dat de gestructureerde aanpak van het gespreks- en rekeninstrument ervoor gaat zorgen dat de verschillende manieren van kijken overbrugd worden en er een vruchtbare dialoog kan ontstaan.

Verder lezen over het gespreks- en rekeninstrument en de activiteiten van de projectgroep Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen? Lees de recent verschenen nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen