OPEN is open!

7 maart 2019

Straks, in de zomer van 2020, moeten alle Nederlanders eenvoudig hun medische gegevens via de huisarts kunnen inzien en beheren. OPEN helpt alle betrokken zorgprofessionals om dit te realiseren.

Met zo’n honderd regio’s in Nederland, met elk minimaal honderdduizend inwoners en een keur aan huisartsinformatiesystemen, is het organiseren van inzage in het huisartsen-EPD natuurlijk een hele klus. Daarom doet het team van OPEN dat gelukkig niet alleen. Als initiatief van InEen, LHV en NHG, met (financiële) steun van het ministerie van VWS, maakt OPEN deel uit van de VIPP-familie; de Versnellingsprogramma’s voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional. In nauwe samenwerking met leveranciers, zorgverleners en patiënten en met organisaties als MedMij en Pharos, heeft het team er alle vertrouwen in dat zij de mijlpalen halen.

Aanpak afgestemd op de regio
Bart Brandenburg, programmamanager OPEN: “We doen geen concessies: OPEN móet van toegevoegde waarde zijn voor patiënten én eerstelijns-zorgverleners. Daarom gaan we voor maatwerk, mét voldoende schaalgrootte. Dat betekent dat we huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners vragen om regionale coalities te vormen. En dat een regio, naast de verplichte basismodule, voor twee specifieke keuzemodules kan kiezen. Onze ondersteuning daarbij is praktisch ingezet: de ICT-aanpassingen worden door middel van overeenkomsten met leveranciers en gebruikers geregeld. We helpen bij een nulmeting per regio, ondersteunen bij de implementatie en deskundigheidsbevordering en leveren communicatiematerialen aan voor zowel de patiënten als de zorgprofessionals.”

100% toegevoegde waarde
De gelden voor OPEN zijn als volgt verdeeld: 9% is voor de uitvoering van het programma zélf, 12% is bestemd om de noodzakelijke ICT-aanpassingen te betalen en 15% is het budget voor de regionale coalities. Het grootste deel van het OPEN-geld, 64%, wordt ingezet voor de zorgverleners in de praktijken, daar waar het gesprek met hun patiënten plaatsvindt over de nieuwe mogelijkheden die elektronische informatie-uitwisseling hen biedt.

Basiseisen ICT
Mariëtte Willems, huisarts en programmamedewerker ICT, licht de ICT-basiseisen toe: “Prioriteit is een betrouwbare en veilige online inzage van de medische gegevens. Daarin gaan we uit van de MedMij-informatiestandaarden. Maar, we willen méér bieden dan enkel inzage in het huisartsen-EPD. Online afspraken maken, een herhaalrecept aanvragen en een e-consult houden, moet ook tot de mogelijkheden gaan behoren. En een derde wens richting de ontwikkelaars betreft de mogelijkheid om (actuele) gegevens van de patiënt zelf, denk bijvoorbeeld aan glucosewaarden van een diabetespatiënt of de antwoorden op een vragenlijst, op gestandaardiseerde wijze binnen de online gezondheidsomgeving te kunnen uploaden.”

Voor iedereen
Pharos is één van de meedenk- en meewerkpartners van OPEN. En dat is geen overbodige luxe. Want ga maar na: 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd en 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite om de informatie van een dokter te begrijpen. Pharos-experts checken communicatie-uitingen op begrijpelijke taal en toegankelijk design. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor ICT-leveranciers om taalambassadeurs in te schakelen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en beperkte gezondheidsvaardigheden hebben, kunnen zo de eerste versies van de portalen testen.

Meer informatie: www.open-eerstelijn.nl.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen